Οθνείος

527

Μια που η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ νίκησε το Μαυροβούνιο, ένα οθνείο κράτος, ένα ξένο κράτος, δηλαδή, θυμηθήκαμε κι εμείς τον οθνείο, τον ξένο, αυτόν που ανήκει σε άλλο έθνος, τον αλλότριο.

Γράφει η Σοφία Μουρούτη – Γεωργάνα

Λέξη του απαιτητικού λεξιλογίου, προέρχεται από το θέμα της λέξης ἔθνος. Αρχικά σήμαινε αυτόν που σχετίζεται με το έθνος και δεν είναι συγγενής, δεν ανήκει στο γένος. Γι΄ αυτό πολύ γρήγορα κατέληξε να δηλώνει τον ξένο, εκείνον που δεν ανήκει στην οικογένεια. Σχηματίστηκε αναλογικά προς το οἰκεῖος, που έχει την αντίθετη σημασία.

Οι αρχαίοι μας μάλιστα είχαν τον ὀθνιότυμβον, εκείνον που ήταν θαμμένος σε ξένη χώρα.

Στα ελληνικά μας έχουμε οθνεία και γηγενή γλωσσικά στοιχεία, ξένα και δικά μας, όπως είναι φυσικό, στον κόσμο μας υπάρχουν οθνεία νομίσματα, σαν την τουρκική ή την αγγλική λίρα, αλλά και οθνείες συνήθειες, συνήθειες που μας έχουν έλθει από αλλού.

Διαλέγετε και παίρνετε οθνεία ή γηγενή!

Η Σοφία Μουρούτη – Γεωργάνα είναι φιλόλογος και διδάσκει στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας