Εθνική απειλή: 80-90 εκατ. μεγαλύτερος ο πληθυσμός της Τουρκίας από την Ελλάδα το 2050

Η πληθυσμιακή έκρηξη της Τουρκίας και η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της θα εντείνουν ολοένα και περισσότερο την επιθετικότητα της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας.

Λόγω της εκρηκτικής αύξησης του πληθυσμού της, η Τουρκία θα χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερο «ζωτικό χώρο». Για να εξασφαλίσει αύξηση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, μεγαλύτερες λιμενικές εγκαταστάσεις προς το Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο κλπ.

Γράφει ο Κίμων Στεριώτης *

Η Ελλάδα – που διαθέτει ένα τεράστιο αριθμό νησιών και πολλές διεξόδους προς τη θάλασσα δυτικά της Τουρκίας – θα είναι, φυσικά, ο πρώτος στόχος για ικανοποίηση των αναγκών της για «νέο ζωτικό χώρο».

Δυστυχώς για τον Ελληνικό Λαό, κατά το 2050 η Τουρκία θα διαθέτει σχεδόν 80  έως 90 εκατ. περισσότερους κατοίκους από την Ελλάδα. Η χώρα μας θα αποτελεί ευκολότερο στόχο επέκτασης των Τούρκων, καθώς ένα πολύ υψηλό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού θα είναι «πολύ γερασμένο». Από πλευράς μάχιμων μονάδων η Τουρκία θα διαθέτει πολλαπλάσιες μονάδες σε σύγκριση με την Ελλάδα…

Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ «ΕΚΡΗΞΗ»

Κάθε χρόνος που περνάει το «δημογραφικό ρολόι» δείχνει να χειροτερεύει το πληθυσμιακό πρόβλημα της Ελλάδας σε όφελος της Τουρκίας.

WORLD BANK Population estimates and projections

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας:

Το 1950 η σχέση πληθυσμών Τουρκίας – Ελλάδας ήταν μόλις 2,8 υπέρ της πρώτης. Όμως, μέσα στις επόμενες δεκαετίες οι μόνιμα πολύ υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού της Τουρκίας είχαν ως αποτέλεσμα η σχέση πληθυσμών να ανέβει πολύ γρήγορα στο 4,0 το 1970, στο 5,7 το 2000 και στο 7,9 το 2020!

Δηλαδή:

 • Μεταξύ 1950 και 2020 – σε 70 χρόνια – ο πληθυσμός της Τουρκίας αυξήθηκε πάνω από 60 εκατ. επιπλέον κατοίκους!
 • Σχεδόν κάθε 10 χρόνια ο συνολικός πληθυσμός της Τουρκίας αυξάνεται όσος είναι ο πληθυσμός ολόκληρης της Ελλάδας!

Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας:

 • Κατά το 2050 ο πληθυσμός της Τουρκίας θα πλησιάζει τα 100 εκατ. κατοίκους, σχεδόν 13 εκατ. περισσότερους από αυτούς που διαθέτει σήμερα.
 • Ο πληθυσμός της Τουρκίας κατά το 2050 θα είναι κατά 80 έως 90 εκατ. κατοίκους μεγαλύτερος από αυτόν της Ελλάδας!

Η «ΓΗΡΑΝΣΗ» ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ελλάδα έχει μπει σε φάση φυσικής μείωσης του πληθυσμού της, επειδή οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων!

Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε σχεδόν κατά 400.000 μεταξύ 2010 και 2020 κάτω από τη μεικτή επίδραση των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών και της οικονομικής κρίσης.Έτσι, όμως υποχωρούν οι καταναλωτικές δαπάνες, καθώς μειώνεται ο συνολικός πληθυσμός κατοίκων και αυξάνονται οι δαπάνες που συνδέονται με νοσοκομειακές και φαρμακευτικές παροχές για έναν πληθυσμό που γερνάει…

Εξάλλου, η «γήρανση» του ελληνικού πληθυσμού συνεπάγεται λιγότερες επενδυτικές δαπάνες, μείωση των αναγκών για ταχύτερη οικιστική ανάπτυξη κλπ.

Αντίθετα, η Τουρκία εξακολουθεί να έχει ρυθμούς γεννήσεων υψηλότερους από από τους ρυθμούς θανάτων. Τα υψηλότερα ποσοστά κατοίκων νέας ηλικίας τροφοδοτούν την Τουρκική Οικονομία με ένα νεαρό εργατικό δυναμικό που θέλει να αυξήσει τα πραγματικά εισοδήματά του μέσω της αυξημένης προσφοράς εργασίας.

Υπογραμμίζεται ότι, για τους διεθνείς επενδυτές κρίσιμος παράγοντας λήψης επενδυτικών αποφάσεων – μεταξύ άλλων – είναι οι μακροχρόνιες δημογραφικές τάσεις της κάθε χώρας. Έτσι προτιμούν να επενδύουν σε χώρες με υψηλότερη γεννητικότητα, καθώς προβλέπουν στη μεγαλύτερη απορροφητικότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ταχύτερη ανάπτυξη ακινήτων, ικανοποιητικό κόστος εργασίας κλπ που παρουσιάζουν χώρες με αυτά τα χαρακτηριστικά.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Οι προβλέψεις αυτές δημιουργούν τεράστιες νέες ανάγκες για την Τουρκία να αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Αγροτικής Οικονομίας και το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα για ένα λαό περίπου 100 εκατ. κατοίκων.

 • Τί σημαίνουν αυτές οι νέες μελλοντικές ανάγκες για την Τουρκία;
 • Η Τουρκία χρειάζεται πολύ μεγαλύτερες αγροτικές εκτάσεις από αυτές που διαθέτει σήμερα. Πρέπει να αυξήσει τον όγκο της φυτικής και ζωικής παραγωγής για να εξασφαλίζεται επάρκεια τροφίμων για έναν πληθυσμό που αυξάνεται ταχύτατα,
 • Οι θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου που ελέγχει η Ελλάδα αποτελούν εμπόδιο για την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής και τη δημιουργία νέων λιμενικών εγκαταστάσεων.
 •  Θα χρειασθούν πολύ περισσότερες ενεργειακές πρώτες ύλες και πολυδάπανες έρευνες εξόρυξης για πιθανά ενεργειακά κοιτάσματα, πρώτες ύλες, κλπ.
 • Η Τουρκία πρέπει να αυξήσει σημαντικά τον έλεγχο των υδάτινων πόρων. Γι΄αυτό κατασκευάζει 22 μεγάλα φράγματα και 19 υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε Τίγρη και Ευφράτη για να υφαρπάσει τεράστιες ποσότητες πολύτιμων νερών σε βάρος των λαών της Συρίας και του Ιράκ…

Ωστόσο:

 • Η θέση των ελληνικών νησιών παρεμποδίζει ευρείες έρευνες για τυχόν αξιοποίηση υποθαλάσσιων ενεργειακών κοιτασμάτων.
 • Η σπανιότητα επαρκών εκτάσεων για καλλιέργειες και κατοικίες θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια την Τουρκία σε επιθετικές ενέργειες εναντίον γειτονικών χωρών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Συρία καταγγέλλει την Τουρκία για πολιτικές «τουρκοποίησης» συριακών εδαφών.

Επομένως, η επιθετικότητα της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και γειτονικών χωρών της συνδέεται άμεσα με την πληθυσμιακή έκρηξη της Τουρκίας. Όταν πλέον η Τουρκία σε 30 χρόνια θα διαθέτει έναν πληθυσμό σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο από αυτόν την Ελλάδας η «μιλιταριστικη λύση» θα είναι ευήκοη σε μια τεράστια μάζα πληθυσμού που θα χρειάζεται «μεγαλύτερο ζωτικό χώρο». Και αυτόν τον διαθέτει η Ελλάδα που κυριαρχεί στη θάλασσα με τα πολυάριθμα νησιά της.

* Ο δρ ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ είναι Οικονομολόγος, αναλυτής για θέματα Επενδύσεων και Ενέργειας. Πρώην διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ και διεθυντής σύνταξης “Ναυτεμπορικής”