today-is-a-good-day
30.6 C
Athens

Β. Κορκίδης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξει σε μια νομοθεσία για τις συσκευασίες που δεν θα διαταράξει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών

Οι έμποροι λιανικής και χονδρικής πώλησης στην ΕΕ-27 χρειάζονται εναρμονισμένους κανόνες και ρεαλιστικές λύσεις για τη συσκευασία προϊόντων, που πρέπει να λειτουργούν καλύτερα για τα καταστήματα και προϊόντα, αλλά και να διευκολύνουν τους καταναλωτές.

Αυτό σημειώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την έγκριση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τα απόβλητα συσκευασίας «Packaging and Packaging Waste Regulation», συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τους σταθμούς αναπλήρωσης, τις απαγορεύσεις για τη συσκευασία φρούτων και λαχανικών και την αναπλήρωση για διάφορες μορφές συσκευασίας.

Επίσης στην ανακοίνωση του ΕΒΕΠ τονίζεται ότι η ευρωπαϊκή αγορά ζητά έναν άμεσα εφαρμοστέο κανονισμό με σαφώς καθορισμένους, εναρμονισμένους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την αποφυγή αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών και τη δημιουργία μιας εναρμονισμένης ενιαίας αγοράς για τα απόβλητα, με καλύτερη διαχείριση και ανακύκλωση.

Στην έκθεση, όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, οι έμποροι λιανικής και χονδρικής υποστηρίζουν την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις συσκευασίες και μια πραγματικά βιώσιμη ενιαία αγορά για τα απόβλητα. Ο κανονισμός πρέπει να υποστηρίζει όλες τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στις προσπάθειές τους και πρέπει να παρέχει σαφήνεια και νομική προστασία.

Ανησυχία παρατηρείται, σημειώνει το ΕΒΕΠ, για το γεγονός πως η επιτροπή πρόσθεσε μία ασαφή, μη εφαρμόσιμη και περιττή απαίτηση σταθμού αναπλήρωσης στη λιανική, καθώς και απαγορεύσεις για τη συσκευασία φρούτων και λαχανικών. «Στο θέμα των στόχων επαναχρησιμοποίησης και αναπλήρωσης, χρειάζεται νομοθεσία που να δίνει στις επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής την ευελιξία που χρειάζονται για να αναπτύξουν λύσεις που λειτουργούν καλύτερα για τα καταστήματα, τα προϊόντα και τους πελάτες τους» όπως σημειώνεται.

Προτάσεις

Η EuroCommerce, που εκπροσωπεί πέντε εκατ. επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής, ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη τα ακόλουθα πέντε σημεία κατά τα επόμενα βήματα της νομοθετικής διαδικασίας:

* Επαναχρησιμοποίηση και επαναπλήρωση: Η επιλογή της βέλτιστης συσκευασίας θα πρέπει να βασίζεται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και βασικούς όρους και έννοιες, όπως ελάχιστος αριθμός ανακύκλωσης, απαιτήσεις επαναχρησιμοποιησιμότητας, συγκέντρωση και απόσταση διανομής, που πρέπει να διευκρινιστεί, ώστε να επιτραπεί η βελτιστοποίηση της αποθήκευσης και της διαδικασίας διανομής.

* Όχι σε υποχρεωτικούς σταθμούς αναπλήρωσης: Αυτή η νέα διάταξη, η οποία δεν συμπεριλήφθηκε στην πρόταση της Επιτροπής ή στην εκτίμηση επιπτώσεων, αφορά διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη νομικής σαφήνειας, η περιορισμένη καταλληλότητα και φρεσκάδα του προϊόντος, η πιθανή σπατάλη τροφίμων και η αλλοίωση, η ανάγκη διασφάλισης πρότυπα υγιεινής και δυσανάλογες απαιτήσεις για επιπλέον χώρο δαπέδου. Προτείνεται η αποφυγή της υιοθέτησης υποχρεωτικών σταθμών αναπλήρωσης.

* Καμία απαγόρευση συσκευασίας φρούτων και λαχανικών: Να αποφευχθούν οι περιορισμοί για τη συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Οι απαγορεύσεις συσκευασίας δεν είναι η σωστή λύση για την αντιμετώπιση των πολλών, συχνά αντικρουόμενων παραγόντων που καθορίζουν την επιλογή της βέλτιστης συσκευασίας ή ακόμα και την ανάγκη για καθόλου συσκευασίας. Επομένως, αυτός ο περιορισμός θα πρέπει να διαγραφεί από την πρόταση.

* Σήμανση συσκευασιών: Οι έμποροι λιανικής και χονδρικής υποστηρίζουν την εναρμονισμένη επισήμανση στις συσκευασίες, καθώς αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου κανόνα όπου όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα γνωρίζουν πώς να απορρίπτουν κατάλληλα τις συσκευασίες τους. Χρειάζονται σαφείς, αναλογικοί ρόλοι και ευθύνες για όλους τους φορείς σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την επισήμανση, σύμφωνα με τις δραστηριότητες υπό τον έλεγχό τους, και τουλάχιστον 36 μήνες για να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ετικετών για συστήματα επιστροφής πληρωμής με μια λειτουργία ασφαλείας, αυτές οι ετικέτες θα πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς χρονικό περιορισμό.

* Εναρμόνιση και ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών: Οι έμποροι λιανικής και χονδρικής ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την εναρμόνιση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και να διατηρήσει τη νομική βάση της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτό, οι προθεσμίες, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι μεταβατικές περίοδοι και τα συνοδευτικά μέτρα πρέπει να παρέχουν στις εταιρείες επαρκή χρόνο για να προετοιμαστούν για τη συμμόρφωση τους.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ως μέλος της EuroCommerce, συμφωνεί πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταλήξει σε μια νομοθεσία που να διασφαλίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών δεν θα διαταραχθεί, ούτε από τα υπάρχοντα και σε καλή λειτουργία συστήματα, ούτε από όσα παρέχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης περιεχομένου και απαιτήσεις πρόληψης απορριμμάτων. Παράλληλα, στις δράσεις διευκόλυνσης και υποστήριξης, πρέπει να περιλαμβάνονται ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές αποβλήτων. Τέλος, πρέπει, από ομάδα εμπειρογνωμόνων, να καθορίζονται έγκαιρα προθεσμίες με τις μεταβατικές περιόδους και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές με τα συνοδευτικά μέτρα για την κοινή εφαρμογή με όλες τις εκτελεστικές πράξεις, κάθε μελλοντικού κανονισμού PPWR.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ