Χρ.Στυλιανίδης: Αποτελεσματικές δομές και μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Στην ανάγκη να δημιουργηθούν αποτελεσματικές δομές και μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Technical Support Instrument » της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform) με θέμα «Χτίζοντας την ανθεκτικότητα των κρατών-μελών». Ο κ. Στυλιανίδης μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται να συνδυαστεί η πρόληψη με την «άμεση απόκριση» στον τομέα της πολιτικής προστασίας ενώ προσέθεσε ότι χρειάζεται να βελτιωθεί και η ανθεκτικότητα απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Όπως είπε η συνεργασία και ο συντονισμός αποτελούν κλειδιά για την βελτίωση της ανθεκτικότητας ενώ επισήμανε ότι για να «είμαστε αποδοτικοί χρειάζεται να περιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα γραφειοκρατικά προβλήματα, να βελτιώσουμε την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης και να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία και προσεγγίσεις πιο επαρκή και αποτελεσματικά για την επίτευξη αυτών των πολύ απαιτητικών κοινών μας στόχων».

Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (TSI), μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform) ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι μέσω αυτού υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας ικανοποιητικός εθνικός συντονιστικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων που θα πρέπει να βασίζεται σε ένα εθνικό συντονιστικό κέντρο κρίσεων καθώς και σε μία εθνική βάση δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρίσεων.

«Το DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι βασικός σύμμαχος στις προσπάθειές μας. Εργαζόμαστε μαζί για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, ώστε να χτίζουμε καθημερινά αποτελεσματικές δομές και μηχανισμούς, να αναπτύσσουμε αποτελεσματικές πολιτικές και μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα και την ανθεκτικότητα. Σε αυτή τη διάσταση πρέπει να αξιοποιήσουμε την εθνική και ευρωπαϊκή τεχνογνωσία για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Παράλληλα ο κ. Στυλιανίδης επανέλαβε ότι οι τρεις άξονες που βασίζεται το υπουργείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι η πρόληψη, προετοιμασία/ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. Ακόμη, σημείωσε ότι ως υπουργείο δίνουν έμφαση επίσης στη δημιουργία διασυνδεδεμένων ψηφιακών συστημάτων καθώς και μίας εθνικής βάσης δεδομένων που θα επιτρέπει την γρήγορη αξιολόγηση των κινδύνων και την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ενώ προσέθεσε ότι χρειάζεται επίσης στενή συνεργασία με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα.

«Για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις κρίσεις, χρειαζόμαστε σαφείς, υγιείς και πιο ευέλικτες διαδικασίες. Μην υποτιμάτε ότι ζούμε σε μια «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και ότι οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν ευελιξία. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα οικοδομήσουμε έναν ισχυρό μηχανισμό αντίδρασης στην κλιματική κρίση, ο οποίος θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για άλλα κράτη μέλη», κατέληξε.