Χρ.Δήμας: Η πρωτοβουλία «Απολλωνίς» έχει παρουσιάσει ανταγωνιστικές δράσεις καινοτομίας

ΑΠΕ

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» επισκέφθηκε, σήμερα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, μαζί με τον γενικό γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιο Κυριαζή. Συζήτησαν με τον πρόεδρο του κέντρου, τους διευθυντές των ινστιτούτων και το ερευνητικό προσωπικό, για τα επιστημονικά τους ευρήματα αλλά και για γενικότερα προβλήματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα.

Στα πλαίσια της επίσκεψης του, ο κ. Δήμας ενημερώθηκε για την πορεία των δράσεων που προωθεί η Εθνική Υποδομή «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ». Η πρωτοβουλία αυτή έχει παρουσιάσει ήδη κάποιες εξαιρετικά ανταγωνιστικές δράσεις καινοτομίας που υποστηρίζουν τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και την γλωσσική τεχνολογία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ερευνητική ομάδα της υποδομής «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ», στην οποία συμμετέχουν ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια της Ελλάδας, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της δράσης που αναδεικνύουν τον ρόλο της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι η «Απολλωνίς» εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ο υφυπουργός δήλωσε τα εξής: «Η σύνδεση των ψηφιακών εργαλείων με τις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι μια πραγματική πρόκληση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και όλον τον κόσμο. Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει πλέον τις δυνατότητες και τα εργαλεία να συνδέσει πρωτοβουλίες, όπως αυτή του «Απολλωνίς», με τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τις νεοφυείς επιχειρήσεις».

Επίσης ο κ. Δήμας έγραψε στο twitter ότι «η πρωτοβουλία έχει παρουσιάσει ήδη κάποιες πολύ ανταγωνιστικές δράσεις καινοτομίας που υποστηρίζουν τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και την γλωσσική τεχνολογία στην Ελλάδα».