Ένα καινοτόμο ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα – Γράφει ο Σίμος Κεδίκογλου

Η υγειονομική κρίση μπορεί να αναδειχθεί σε ευκαιρία αναδιάταξης της ελληνικής οικονομίας

Η ελληνική οικονομία βιώνει τις συνέπειες  μίας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που έχει πλέον καταστήσει επιτακτική την  ανάγκη αναδιάταξης της εθνικής  οικονομίας μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις και  δράσεις  που πρέπει να λάβουμε και που θα καθορίσουν τις επόμενες εξελίξεις. Η κοινωνία μας χρειάζεται την προβολή ενός νέου οράματος και η σημερινή κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία επανασχεδιασμού του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας στην κατεύθυνση ενίσχυσης του αισθήματος της αξιοπρέπειας του ατόμου.

Του Σίμου Κεδίκογλου *

Η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών μπορεί να γίνει σε τομείς, όπου έχουμε σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα εν υπνώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας, να μεταφέρουμε τεχνογνωσία και να υιοθετήσουμε επιτυχείς πρακτικές άλλων χωρών, να αυξήσουμε τις εξαγωγές του αγροδιατροφικού τομέα και να δημιουργήσουμε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η κρίση της πανδημίας Covid-19 και η ευρωπαϊκή αντίδραση με το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν, λοιπόν, τη «χρυσή» ευκαιρία για να επανασχεδιάσουμε, μεταξύ άλλων, και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με βάση τις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό χρήζει περαιτέρω μελέτης και αξιοποίησης η πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) που αφορά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, όπου επισημαίνεται, ότι το σημαντικότερο δεν είναι η αγροτική παραγωγή αυτή καθ’ εαυτήν, αλλά ο τζίρος των προϊόντων που παράγονται, μεταποιούνται και εξάγονται.  Το μέλλον βρίσκεται στην παραγωγή προϊόντων εντάσεως τεχνολογίας και όχι μόνο στη βασική πρωτογενή παραγωγή.

«Κλειδί» στην πρόταση του ΟΕΕ είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου ΣΔΙΤ, ενός Ενιαίου Φορέα Μεταποίησης και Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων. Το Δημόσιο θα συμμετέχει με μειοψηφικό ποσοστό και τη διοίκηση θα έχουν οι ιδιώτες μέτοχοι, που θα ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο νέος Φορέας θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της «συμβολαιακής γεωργίας», ώστε οι αγρότες να εξασφαλίζονται για την απορρόφηση των προϊόντων τους, ενώ θα μειώνεται η διακύμανση των ετήσιων εισοδημάτων τους. Παράλληλα, θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη για φυσικές καταστροφές, πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, φθηνότερη προμήθεια αγροτικών εφοδίων και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις κατάλληλες καλλιέργειες.

Τα απαιτούμενα κεφάλαια, σύμφωνα με το σχετικό business plan, ανέρχονται στα 80 – 150 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη στρατηγική που θα επιλεγεί. Το μικρότερο ποσό είναι για τη συμβολαιακή γεωργία, το μεγαλύτερο σε περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων μονάδων μεταποίησης. Η συμμετοχή του Δημοσίου θα είναι της τάξης των 40 (ή 75 αντίστοιχα) εκατομμυρίων ευρώ, μια μικρή σχετικά επένδυση στο μέλλον, με τεράστια αναμενόμενα οφέλη.

Πιο συγκεκριμένα,  μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά τις εξαγωγές, να ενισχύσουμε την τάση επιστροφής εργαζομένων στην περιφέρεια, καθώς και τα κίνητρα συνεχούς αύξησης της αγροτικής παραγωγής, να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας και να αυξήσουμε κατά πολύ το ΑΕΠ.

Η επιτυχής υλοποίηση του προτεινόμενου πενταετούς σχεδίου, στην περίοδο 2021- 2025, θα προκαλέσει ριζικές ανατροπές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα, θα τον εναρμονίσει με τις απαιτήσεις της 4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης, και θα εντάξει την ελληνική γεωργία στην ομάδα των πιο προωθημένων αγροτικών οικονομιών σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, μπορούν να αναμένονται και θετικές συνέπειες στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, αφού οι αγροτικές οικογένειες έχουν αυξημένο δείκτη γεννητικότητας.

* Ο κ. Σίμος Κεδίκογλου είναι βουλευτής Ευβοίας με τη Ν.Δ.