Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και έλεγχοι για νέες παρεμβάσεις στα νησιά

ΑΠΕ

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα μόνιμα προβλήματα των νησιών, όχι με αποσπασματικές λύσεις, αλλά με ένα ολοκληρωμένο μείγμα πολιτικών, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχωρά στην υλοποίηση συγκεκριμένου νομοσχεδίου: «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις», που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου,  είπε ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο νομοσχέδιο, που ήταν προϊόν συστηματικού διαλόγου αφού προηγήθηκαν 14 συνδιασκέψεις με εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετείται η υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής καθώς έως σήμερα υπήρχαν αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς καμία απολύτως συνοχή και προγραμματισμό», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι η «νέα προσέγγιση στηρίζεται σε μελέτη των δεδομένων και των δυνατοτήτων των νησιών, με  συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ καθιερώνεται έλεγχος, αφού δημιουργούνται για πρώτη φορά μηχανισμοί καταγραφής και παρακολούθησης».

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η νέα νησιωτική πολιτική με το νομοσχέδιο ορίζει προτεραιότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμούς αποτελεσματικής διοίκησης εντός του υπουργείου,  ενώ συνδέει τη νησιωτική ανάπτυξη με την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας, όπως ορίζεται από το Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.

Υπογράμμισε ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προτείνεται η ενεργοποίηση του κράτους, προωθείται ο στόχος της νησιώτης συνοχής, δίνονται εφόδια στα νησιωτικά επιμελητήρια προκειμένου να μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για κίνητρα εγκατάστασης και διατήρησης του πληθυσμού, ενώ δίνονται  ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής του υπουργείου.

«Λιμενική πολιτική, ακτοπλοΐα, νησιωτική επιχειρηματικότητα, θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια στη θάλασσα, γαλάζια επαγγέλματα, απασχόληση και επενδύσεις, ψηφιακή Διακυβέρνηση, τεχνική υποστήριξη υλοποίησης δράσεων ιδιαίτερα στα μικρά νησιά», είναι ορισμένοι από τους τομείς παρέμβασης είπε ο υπουργός.

Ο κ. Πλακιωτάκης  τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ότι ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου και του Ιονίου της Κρήτης έχει διεθνή και ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ότι στόχος του υπουργείου δεν είναι να δώσει μόνο κίνητρα παραμονής στο νησιώτη κάτοικο να μείνει και να δημιουργήσει στον τόπο του, αλλά να ενισχύσει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας.

Τόνισε ότι τα μόνιμα προβλήματα στα νησιά  έχουν να κάνουν  με την προσβασιμότητα και τη διασφάλιση των ελάχιστων στρατηγικών υποδομών και τίποτα δεν είναι δεδομένο όπως στην ηπειρωτική Ελλάδα. «Το αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας στα νησιά όπου αναγκαστήκαμε για πρώτη φορά να επιδοτήσουμε ακτοπλοϊκές γραμμές προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνέχεια μεταξύ της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας» τόνισε. Αναφερόμενος στα χρηματοδοτικά εργαλεία ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νέαρχος» που απευθύνεται σε έργα δημοσίου χαρακτήρα.

Ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι ο υπουργείο Ναυτιλίας για όλα τα δημοτικά και κρατικά λιμενικά ταμεία αλλά και τους οργανισμούς λιμένων,  έχει  ένα  ποσό της τάξης των 4,5 περίπου εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να διαχειριστεί αλλά  σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και  εφόσον υπάρξει έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών θα δημιουργηθεί ένα νέος λογαριασμός της τάξης των 60 με 70 εκατ. Ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε ουσιαστικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε λιμενικές υποδομές της χώρας. Είπε, επίσης, ότι το υπουργείο Ναυτιλίας μελετά  τους ειδικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η οικονομία των νησιών στοχεύοντας να ενισχύσει τις οικονομίες σε συνεργασία με το υπ. Ανάπτυξης.

Θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένες δράσεις για την παρουσίαση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη θαλάσσια και γαλάζια οικονομία, τόνισε.

Σημειώνεται, ότι με το παρόν νομοσχέδιο, προτείνεται η δημιουργία ετήσιας ‘Έκθεσης Αξιολόγησης Πολιτικών στο Νησιωτικό Χώρο που θα υποβάλλεται στον υπουργό Ναυτιλίας, η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας στη  Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικό Πρόγραμμα Θεσμικής Ενδυνάμωσης Φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας και η δημιουργία πλατφόρμας ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής.