Κοινό μέτωπο για την κατοχύρωση του Γύρου

256
Μετά από διαφωνίες χρόνων έδωσαντα χέρια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την από κοινού κατάθεση φακέλου πιστοποίησης του Γύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι φορείς αποφάσισαν να διεκδικήσουν το μείζον- την κατοχύρωση του Γύρου ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης- και όχι το έλασσον- την αναγνώριση δηλαδή του Γύρου ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ)-, που ήταν η τελευταία λύση ύστερα από τη χρόνια ασυνεννοησία των εμπλεκομένων.
«Ο στόχος να κατοχυρώσουμε ότι ο Γύρος έχει συγκεκριμένη χώρα προέλευσης και παραγωγής και αυτή είναι μόνον η Ελλάδα, μας δυναμώνει απέναντι στις δυσκολίες, που θα βρεθούν, μετά από τόσα χρόνια απουσίας διεκδίκησης», σημείωσε η Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή.