Απάντηση της ΕΡΓΟΣΕ στον Ν.Νικολόπουλο

ΑΠΕ

Πλήρη υπογειοποίηση σε όλο το μήκος των 6,5 χιλιομέτρων προβλέπει το σχέδιο της ΕΡΓΟΣΕ για τη διέλευση του σιδηρόδρομου μέσα από την πόλη της Πάτρας, χωρίς κανένα τμήμα ανοικτού ορύγματος και με δημιουργία χώρων πρασίνου στην επιφάνεια.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, με αφορμή τις τις δηλώσεις του βουλευτή, Νίκου Νικολόπουλου όσον αφορά την πρόσβαση του τρένου στην Πάτρα, σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Η αλήθεια είναι ότι ο σχεδιασμός πλέον, προβλέπει υπόγεια χάραξη από τον σταθμό του Ρίου μέχρι τον ‘Αγιο Διονύσιο (υπόγεια όδευση μήκους 6,5 περίπου χιλιομέτρων) και στη συνέχεια, συνέχιση του υπόγειου έργου έως τον ‘Αγιο Ανδρέα για το οποίο προγραμματίζεται η εκπόνηση μελέτης».

Για τον λόγο αυτό, η ΕΡΓΟΣΕ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ΟΣΕ προωθεί το έργο ‘μελέτη – κατασκευή της γραμμής από το Ρίο μέχρι τον ‘Αγιο Διονύσιο’ και έχουν συμπεριληφθεί και οι οριστικές μελέτες για το τμήμα Αγ. Διονύσιος- Αγ. Ανδρέας. Η υπογειοποίηση σε όλο το μήκος των 6,5 χιλιομέτρων φυσικά δεν έχει κανένα τμήμα ανοικτού ορύγματος και προβλέπει συνεχώς υπόγεια όδευση του τρένου, με δημιουργία χώρων πρασίνου στην επιφάνεια. «Όσον αφορά στον τρόπο διέλευσης του τρένου από την περιοχή του Καστελλόκαμπου, έχει ήδη εκπονηθεί προμελέτη υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής από την ΧΘ 120+100 έως την ΧΘ 123+500, δηλαδή από την θέση της σήραγγας cover & cut του Ρίου μέχρι την οδό Κανελλοπούλου. Οι μελέτες αυτές βρίσκονται στη φάση του τελικού ελέγχου από την ΕΡΓΟΣΕ, έτσι ώστε τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου που περιλαμβάνει το τεχνικό υπογειοποίησης από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Διονύσιο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν».

Υπάρχει πρόβλεψη, πέραν των στάσεων στο Ρίο και στην οδό Κανελλοπούλου, δύο υπόγειων στάσεων στα Μποζαϊτικα και στον Καστελλόκαμπο.

Μετά την υπόγεια διέλευση της οδού Κανελλοπούλου, η κατασκευή θα γίνει με βάση την υπάρχουσα εγκεκριμένη οριστική μελέτη της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία και αυτή προβλέπει υπόγεια όδευση μέχρι τον Άγιο Διονύσιο.

Για το τμήμα Σ.Σ. ‘Αγιος Διονύσιος – Νέος Λιμένας Πατρών, εξετάζονται όλες οι δυνατότητες

ώστε να βαδίσουν παράλληλα τα έργα.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μελετών, καταλήγει η ΕΡΓΟΣΕ, έχει επιτευχθεί ικανοποιητική προσέγγιση του κόστους, το οποίο θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση δημοπράτησης του έργου από το δ.σ. της εταιρείας. Το ευρύτερο έργο εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας – Πάτρας και η σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το λιμάνι της Πάτρας, περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

2014-2020, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έργων έως το 2023 και έχουν δεσμευτεί για το σκοπό αυτό 130 εκ. ευρώ.