Σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

272

Σε λειτουργία βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκαινιάστηκε χθες από τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, σε ειδική τελετή στο «Σπίτι των πόλεων, των δήμων και των περιφερειών» (House of Cities, Municipalities and Regions) στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ο στόχος του Ευρωπαϊκού Γραφείου είναι τριπλός και αφορά τη στενότερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ και την ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές δομές, προωθείται συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση των Περιφερειών της ΕΕ, την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις υπηρεσίες της ΕΕ στις Βρυξέλλες, για τη βέλτιστη υλοποίηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια. Επίσης, το Γραφείο θα συμμετάσχει στη διαβούλευση και στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να γίνει η προετοιμασία για τις νέες προτεραιότητες και η Κεντρική Μακεδονία να είναι έτοιμη και να διεκδικήσει ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα, αλλά και να τα υλοποιήσει με ταχύτητα.

Στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκτός ΕΣΠΑ, των διακρατικών προγραμμάτων και των οριζόντιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Γραφείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών. Η προσπάθεια αυτή γίνεται στη βάση του δικτύου επαφών που διατηρεί η Περιφέρεια με 36 φορείς και Περιφέρειες της ΕΕ, υλοποιώντας ευρωπαϊκά έργα σε διάφορους τομείς.

Αναφορικά τέλος με τον ρόλο της Περιφέρειας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό της γραφείο επιδιώκει την εδραίωση του ηγετικού χαρακτήρα της Περιφέρειας, που έχει ενισχυθεί μετά και την ανάδειξη του κ. Τζιτζικώστα σε αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών.

«Δεν δημιουργήσαμε απλώς μια νέα δομή. Δημιουργήσαμε ένα πολύτιμο εργαλείο, που θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην εξωστρέφεια της Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, στη διεύρυνση των συνεργασιών με τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες και στην εδραίωση της φωνής της Κεντρικής Μακεδονίας» δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας. Σχολίασε άλλωστε ότι τελικός ωφελούμενος θα είναι ο πολίτης της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς οι πολιτικές που θα αναπτυχθούν, τα έργα που θα προκύψουν και τα κονδύλια που θα κατευθυνθούν στην Κεντρική Μακεδονία έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.