Πρόσκληση επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

383

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, στις 8:00, καλούνται να παρουσιαστούν στην αεροπορική βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής, για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) οι επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΑ, οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών:

– Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης

– Βιογραφικό Σημείωμα

– Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων Δικαιολογητικών

– Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Διαβατηρίου

– Υπεύθυνη Δήλωση Φοίτησης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ