today-is-a-good-day
33.3 C
Athens

Προκαταβολή έως 50% για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Ενοικιάζω» – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για POS και αιγιαλούς 

Τη δυνατότητα να λάβουν προκαταβολή έως 50% για την επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών, με σκοπό την ενοικίαση τους θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Ανακαινίζω Ενοικιάζω”, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Της Γωγώς Κατσέλη

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβουν επιδότηση έως 40%, είναι οι ιδιοκτήτες να διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%, το ακίνητο να έχει εμβαδόν έως εκατό 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και το ύψος της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

Επιπλέον, το ακίνητο δε θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένο και να δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών ετών, ενώ οι δικαιούχοι δε θα πρέπει να έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Ενοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40%  των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών τουλάχιστον ετών.

Πρόστιμα έως 300.000 € για τα POS 

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και τη θέσπιση αυστηρών προστίμων για τις επιχειρήσεις που δε θα συμμορφωθούν έως την καταληκτική ημερομηνία – αν δε δοθεί νέα παράταση- της 29ης Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, στις επιχειρήσεις που δε θα προχωρήσουν στη διασύνδεση των τερματικών με τις ταμειακές μηχανές εντός της προθεσμίας, θα επιβληθεί πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. Ωστόσο, τα πρόστιμα θα μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις είναι που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Για τους παρόχους τεχνικής υποστήριξης ταμειακών μηχανών, οι οποίοι δεν δηλώνουν την πελατεία τους, το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, ενώ για τους παρόχους POS που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας το πρόστιμο αγγίζει τα 200.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 300.000 σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας.

Τι προβλέπεται για τους αιγιαλούς 

Στο μεταξύ, το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες για όλους τους πολίτες, καθώς προβλέπει ότι τουλάχιστον  το 50% των αιγιαλών πρέπει να είναι ελεύθερο και το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα.

Οι δημοπρασίες θα γίνονται από την Κτηματική Υπηρεσία (όχι από τους Δήμους) μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου  να διασφαλίζεται απλούστευση της διαδικασίας, τυποποίηση, διαφάνεια και ταχύτητα. Στην πλατφόρμα θα αναρτώνται τα στοιχεία (συντεταγμένες, πολύγωνο και αεροφωτογραφίες) κάθε παραχώρησης, η διάρκεια, οι όροι της παραχώρησης, και ιδίως ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων κάθε χρονιά, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Παράλληλα, θεσπίζεται ελάχιστο τίμημα που προκύπτει από μαθηματικό τύπο με βάση τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, συντελεστή βαρύτητας της δραστηριότητας και τον συντελεστή βαρύτητας του αιγιαλού ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραλίας. Μετά τη λήξη  της πλειοδοτικής διαδικασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει με αυτοματοποιημένο τρόπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον πλειοδότη. Οι Δήμοι θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν το 60 % του ανταλλάγματος της παραχώρησης.

Οι παραλίες που επιτρέπεται να παραχωρηθούν θα καθορίζονται ετησίως με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από διαβούλευση με τους Δήμους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ως εξής:

Έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει στους Δήμους εισήγηση για τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν. Οι Δήμοι γνωμοδοτούν έως την 1η Ιανουαρίου και η απόφαση εκδίδεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως τις 15 Ιανουαρίου (ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης μέχρι την 31η Μαρτίου). Για την έκδοση της απόφασης αυτής θα λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές παραχωρήσεις, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και να τηρούνται τα όρια κάλυψης των αιγιαλών και οι αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου φέτος η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθεί ως τις 31 Μαρτίου και η διαδικασία παραχώρησης θα ολοκληρωθεί ως τις 15 Μαΐου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ