ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 12Κ/2021 για 101 θέσεις στο υπ. Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΑΠΕ

Εκδόθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 101 θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.