Γ.Πατούλης: Η οικογένεια στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας

ΑΠΕ

Την αναγκαιότητα λήψης οριζόντιων δημογραφικών μέτρων και πολιτικών για την αύξηση των γεννήσεων και την ανάπτυξη της οικογενειακής ζωής που «θα ληφθούν με ενότητα και συν-αντίληψη» προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου το πρόβλημα, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, κατά την τοποθέτηση του στο συνέδριο για το «δημογραφικό 2022».

Ο κ. Πατούλης παρατήρησε ότι το ζήτημα είναι «κεφαλαιώδους σημασίας» για το μέλλον της πατρίδας αλλά και της Περιφέρειας Αττικής, της οποίας ο πληθυσμός και «γερνάει και μειώνεται», (κατά 40.000 την περίοδο 2011-2021, με στοιχεία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας).

Επισήμανε ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να διαχωριστούν από τις προνοιακές και να αποσκοπούν στην ενεργή υποστήριξη της μητρότητας, των οικογενειών και κυρίως των πολυτέκνων, αλλά και στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, «τομέας στον οποίο η περιφέρεια έχει επενδύσει γενναία, με πολυετές πρόγραμμα 140 εκατ. ευρώ», όπως επισήμανε.

Ο κ. Πατούλης εξέφρασε την πεποίθηση πως το «κράτος πρέπει να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στους δήμους και τις περιφέρειες για να λαμβάνουν μέτρα υποστήριξης των οικονομικά ασθενέστερων σε τοπικό επίπεδο», σημειώνοντας, ωστόσο ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η περιφέρεια έχει θέσει την οικογένεια στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της με δράσεις και ενέργειες όπως:

– Τα προγράμματα της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, με χρηματοδότηση άνω των 142 εκατ. ευρώ παρέχοντας στήριξη σε δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ 2,5 εκατ. ευρώ. Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (137 δομές, 18.116 ωφελούμενοι). Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (16 δομές, 1.116 ωφελούμενοι).

– Χιλιάδες ωφελούμενες οικογένειες με voucher που εξασφαλίζουν στα παιδιά τους θέση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

– Κατασκευή, ανακατασκευή και ανακαίνιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους δήμους της Αττικής.

-Επίσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας, ωφελούνται 60.236 άτομα και στην Περιφέρεια λειτουργούν 115 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών με: 46 Κοινωνικά Παντοπωλεία, 13 Κοινωνικά Παντοπωλεία – Συσσίτια, 17 Συσσίτια και 39 Κοινωνικά Φαρμακεία).

– Ακόμη, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιείται το πρόγραμμα Σχολή Γονέων για 40.000 ωφελούμενους προκειμένου να διδαχθούν τους σωστούς τρόπους προσέγγισης των παιδιών τους και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν στην οικογένεια.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Πατούλης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού αναμόρφωσης της Αττικής στη βάση των αρχών της βιώσιμης αστικοποίησης, με την οποία συνέδεσαν την Παγκόσμια Ημέρα Οικογενείας φέτος τα Ηνωμένα Έθνη, λέγοντας: Με τα πάρκα της, τους πνεύμονες πρασίνου, την οδική ασφάλεια, τους πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους της, τις υποδομές για τις ασφαλέστερες μετακινήσεις προς τα νησιά, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις καθαρές και ασφαλείς παραλίες «η περιφέρεια βήμα-βήμα γίνεται μια περιφέρεια χωρίς αποκλεισμούς, φιλική προς την οικογένεια».