Γ.Πλακιωτάκης: Προτεραιότητα η διασφάλιση εναλλακτικών καυσίμων και της σχετικής υποδομής

ΑΠΕ

Προτεραιότητά μας για το 2022 είναι να θέσουμε γερά θεμέλια για την ανάκαμψη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ναυτιλίας, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, στο 12ο Ετήσιο Ελληνικό Φόρουμ Ελληνικής Ναυτιλίας της Capital Link που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η ναυτιλία έχει δεσμευτεί να συμβάλει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ και της ΕΕ για την ουδετερότητα του άνθρακα, ωστόσο πρόσθεσε ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έως το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα του 2050, ολόκληρη η αλυσίδα ευθύνης (προμηθευτές καυσίμων και αλυσίδα διανομής, πλοιοκτήτες και εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης πλοίων, κατασκευαστές κινητήρων και ναυπηγεία) θα πρέπει να δεσμευτούν δίκαια και με συντονισμένο τρόπο.

Τόνισε εξάλλου, ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη ναυτιλία, είναι η διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας ασφαλών εναλλακτικών καυσίμων αλλά και της σχετικής υποδομής.

Οποιαδήποτε μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού τομέα, πρέπει να είναι πρακτικά, ρεαλιστικά και εκτελεστά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου ναυτιλίας καθώς και τις καθιερωμένες περιβαλλοντικές αρχές, όπως το «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Πρόσθεσε επίσης, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεισφέρει με συγκεκριμένες προτάσεις στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΕΕ και ΙΜΟ για τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, με στόχο νέους κανονισμούς που θα προάγουν τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με ευνοϊκό και περιεκτικό τρόπο, χωρίς να διακυβεύεται η κυριαρχία της ναυτιλίας της ΕΕ και η ανθεκτικότητα των οικονομιών μας.

Το φετινό Capital Link Greek Shipping Leadership Award, θα απονεμηθεί στον Συμεών Π. Παλιό της Diana Shipping, ως αναγνώριση της εξαιρετικής προσφοράς του στη ναυτιλιακή βιομηχανία.