ΙΣΑ: Καλεί τους Φορείς ΠΦΥ να παραλάβουν το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού

ΑΠΕ

Το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού καλεί τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) να παραλάβουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). Το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού θα επιβεβαιώνει ότι όλο το προσωπικό του ιατρείου, πολυιατρείου και εργαστηρίου έχει εμβολιαστεί προκειμένου όποιος επιθυμεί να το αναρτά στην είσοδο του Φορέα. Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν οδηγίες για την παραλαβή του Ειδικού Σήματος.

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του έκανε δεκτή την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας για την υποχρέωση των επιτροπών ελέγχου των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, διαγνωστικά κλπ.), που εδρεύουν στην περιφέρειά του, να ελέγχουν εάν ο επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός και το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού έχει εμβολιαστεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή ελέγχου, ότι δεν έχουν τηρηθεί όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα εισηγείται την άμεση ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του Φορέα που λειτουργεί κατά παράβαση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.