Ζ.Ράπτη: Κάνουμε πραγματικότητα τις στρατηγικές μας προτεραιότητες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και των Εξαρτήσεων

ΑΠΕ

Tη νέα Προγραμματική Σύμβαση 2021-2027 για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, παρουσίασε σήμερα η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, μαζί με τον πρόεδρο του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών Θανάση Θεοχάρη, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Σπύρο Σπυρίδων.

Με τη νέα Προγραμματική Σύμβαση δημιουργείται ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο που προάγει την παροχή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που δίνει απαντήσεις στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για την αντιμετώπιση του ζητήματος της χρήσης των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά και κάθε είδους εξαρτητικής συμπεριφοράς των πολιτών, μέσα από την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, με επίκεντρο το νέο άνθρωπο, την οικογένεια και το περιβάλλον του.

«Μετά από πολύμηνη σκληρή δουλειά, κάνουμε πραγματικότητα τις στρατηγικές μας προτεραιότητες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και των Εξαρτήσεων, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθολικής, επικεντρωμένης και ενδεδειγμένης Πρόληψης, με βάση τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες», ανέφερε η κ. Ράπτη.

Πρόσθεσε ότι με την παρούσα Σύμβαση, διασφαλίζεται μια ενιαία δράση από όλα τα Κέντρα για την πρόληψη των εξαρτήσεων, σύμφωνα με προγράμματα που βασίζονται στα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα.

«Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, ενήλικες και παιδιά, με στόχο την πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη. Παράλληλα, με τις παρεμβάσεις αυτές περιορίζουμε την έκθεση σε επικίνδυνες συμπεριφορές και πολλαπλασιάζουμε τις ευκαιρίες για συμπεριφορές πιο θετικές για την υγεία. Εισάγουμε, ενιαίους κανόνες που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Κέντρων Πρόληψης και δημιουργούμε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), ώστε να υπάρχει ψηφιακή αποτύπωση όλων των δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία τους. Διασφαλίζουμε τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης», υπογράμμισε η υφυπουργός Υγείας.

Από την πλευρά του ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στο έργο του ΟΚΑΝΑ που εποπτεύει επιστημονικά και αξιολογεί τα προγράμματα και τις δράσεις που εφαρμόζονται στα 75 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Η νέα Προγραμματική Σύμβαση για την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, είπε, έρχεται να επικυρώσει την λειτουργία τους και να επιβεβαιώσει την ισχυρή μας δέσμευση ως ΟΚΑΝΑ στην αναγκαιότητα της πρόληψης.

Στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρθηκαν οι κ. Σπυρίδων και Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι «η Πρόληψη είναι Υπόθεση Όλων».