Με 13,2 εκατ. ευρώ η α’ φάση χρηματοδότησης των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων από την Περιφέρεια Αττικής

ΑΠΕ

Με 13,2 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται σε πρώτη φάση 14 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικοί Φορείς της Περιφέρειας Αττικής, από τον ‘Αξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Αττικής για την «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας», Η χρηματοδότηση θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση μέσω του Ε.Π. «Αττική» 2021 -2027. Τις αποφάσεις ένταξης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπους των 14 επιστημονικών φορέων.

Ο κ.Πατούλης αναφερόμενος στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης της χρηματοδότησης δράσεων ανάπτυξης και έρευνας υπογράμμισε ότι αυτές αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης «και εμείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας συμβάλλουμε στην πράξη προκειμένου τα παιδιά μας να παραμείνουν στη χώρα, να σπουδάσουν και να λάβουν κατάρτιση η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να ενισχύσουμε τις επιδόσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων στην έρευνα». Τόνισε ότι αποτελεί μια διεθνή πρακτική, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον, ο τουρισμός, η αγροδιατροφική ανάπτυξη κ.α.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 αφορούν κυρίως σε  Προμήθεια Εξειδικευμένου Ερευνητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού Αναβάθμισης Δικτύου και Κτιριακών Εγκαταστάσεων. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, στόχος των χρηματοδοτήσεων είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.