ΥΠΕΘΑ: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα DECISMAR για την αναβάθμιση ναυτικής επιτήρησης

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας ( 9-6-2021) με την οποία εγκρίθηκε το διακρατικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με τίτλο “Decision Support Toolbox for Enhancing the Feasibility Study of the Upgrade of Maritime Surveillance through the Integration of Legacy Assetswith New Innovative Solutions- DECISMAR που αφορά στην αναβάθμιση ναυτικής επιτήρησης.

Με την ίδια απόφαση, η σύμβαση για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης κατακυρώθηκε στην ελληνοκυπριακή κοινοπραξία με συντονιστή την ελληνική εταιρεία στην κοινοπραξία με συντονιστή την ελληνική εταιρεία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».

Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την υπογραφή της σύμβασης.

Το πρόγραμμα DECISMAR αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση συστήματος, δοκιμές. ανάπτυξη εργαλειοθήκης υποστήριξης λήψης απόφασης (DSTx) προς ενίσχυση της μελέτης εφικτότητος της αναβάθμισης ναυτικής επιτήρησης μέσω ολοκλήρωσης παλαιών μέσων με νέες καινοτόμες λύσεις. Η αναβάθμιση θα αφορά τις υφιστάμενες και μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις υψηλού επιπέδου του σχετικού προγράμματος PESCO.

Η διάρκεια προγράμματος είναι 42 μήνες, το συνολικό κόστος 7.859.740 Euro, και η μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 7.499.740 Euro.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις οντότητες:

Ελλάδα: ETME PEPPAS KAI SYNERGATES EE (συντονιστής), HELLENIC INSTRUMENTS IKE, PLANETEK HELLAS LTD, WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKΕ και

Κύπρος: SIGNALGENERIX LIMITED.