13.4 C
Athens

Γιώργος Κώτσηρας στο ThePresident: Σταθερά βήματα για τη Δικαιοσύνη

Στις 11 Μαρτίου του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την ασθένεια από τον ιό COVID-19, κορωνοϊό, ως παγκόσμια πανδημία. Κανείς μας δεν μπορούσε τότε να προβλέψει την ένταση και την έκταση, ποιοτική και χρονική, του πρωτοφανούς αυτού φαινομένου, που μετέβαλε όλες τις σταθερές σε κάθε πεδίο της δραστηριότητάς μας. Η Δικαιοσύνη θα εξαιρείτο από τις ραγδαίες αυτές εξελίξεις;  Αντιθέτως, όχι μόνον δεν εξαιρέθηκε, αλλά κλήθηκε αυτή την φορά με τον πιο επείγοντα τρόπο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διαφυλάξει τα  δικαιώματα των πολιτών μέχρι την πολυπόθητη επάνοδο στην κανονικότητα.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υποστηρικτική διάσταση του συστήματος της Δικαιοσύνης απετέλεσε το κρίσιμο εργαλείο. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς προωθήσαμε και επιτύχαμε σημαντικές τομές για την μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, με περισσότερες από 27 ηλεκτρονικές διαδικασίες που βελτιώνουν τη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και εξοικονομούν χρόνο και δαπάνες των συλλειτουργών αυτής. Περάσαμε από την θεωρία στην πράξη: η διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων των Γραμματειών των Δικαστηρίων, η παρακολούθηση της ροής του εκθέματος σε ζωντανό χρόνο, η ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των μηνύσεων, η υλοποίηση της τήρησης πρακτικών με μαγνητοφώνηση στα ποινικά δικαστήρια, η ηλεκτρονική αναζήτηση και λήψη πιστοποιητικών (βλ. ποινικό μητρώο και ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας), η ηλεκτρονική αναζήτηση και λήψη των δικαστικών πολιτικών αποφάσεων, η ψηφιακή έρευνα στα κτηματολογικά γραφεία, είναι υπηρεσίες που φάνταζαν μακρινές ή και ουτοπικές λίγο καιρό πριν, σήμερα όμως αποτελούν τη νέα πραγματικότητα.

*Γράφει ο κ. Γιώργος Κώτσηρας

Αποδεικνύεται, έτσι, μια προσέγγιση σύγκλισης μεταξύ του συστήματος της Δικαιοσύνης και της επιταγής για αναπτυξιακή προοπτική. Ως προς το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων, παράλληλα με το φηφιακότερο περιβάλλον που δημιουργείται, φιλοδοξούμε, μεταξύ άλλων, ότι η πρόσθετη υποστήριξη του δικαστικού έργου από το νέο κλάδο Τεκμηρίωσης-Επικουρίας, που προβλέφθηκε με το νεοπαγή Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, θα επενεργήσει ευεργετικά, σε επίπεδο συλλογής, ταξινόμησης και ευρετηρίασης του υλικού που είναι αναγκαίο για τη δικαστική κρίση. Και είναι, βέβαια, προφανές ότι οι οικείες Επιτροπές για την αναθεώρηση των Κωδίκων αξιολογούν διαρκώς το υφιστάμενο πλαίσιο και επεξεργάζονται νομοθετικές βελτιώσεις των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για επιτάχυνση.

Παράλληλα, συνεχίστηκε, εν μέσω των δυσκολιών που δημιούργησε η πανδημία, η νομοθέτηση θεσμικών αλλαγών (βλ. ενδεικτικά νόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και νόμο σχετικά με διατάξεις οικογενειακού δικαίου) που ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν τους επιμέρους τομείς δικαίου.

Η Δικαιοσύνη, πέραν από την αυταξία μιας κρατικής λειτουργίας, πρέπει να συμβάλει προς την σταθερότητα του νομοθετικού πλαισίου. Πρέπει, επομένως, οι όποιες αλλαγές να είναι μεν συγχρονισμένες με τις επιταγές και τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά σωστά μελετημένες, ώστε να εξασφαλίζουν διάρκεια, εύλογη ταχύτητα, χωρίς προχειρότητες, ασφάλεια δικαίου για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, όχι ευκαιριακά, αλλά σε βάθος χρόνου.

Το πρόσημο σε μία πανδημία, η οποία στοίχισε την ζωή χιλιάδων συνανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο είναι αποκλειστικά και μόνον αρνητικό. Εντούτοις, ακόμη και η πιο δύσκολη συνθήκη μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για κάτι θετικό, για την αλλαγή οπτικής γωνίας και για την ενεργοποίηση του τρόπου σκέψης και δράσης μας προς μία πιο καινοτόμα και αποτελεσματική κατεύθυνση. Και στον χώρο της Δικαιοσύνης τα βήματα αλλαγής γίνονται προς την σωστή κατεύθυνση με σταθερά βήματα.

*Ο κ. Γιώργος Κώτσηρας είναι Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Βουλευτής Δυτικής Αττικής ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ