ΥΠΕΞ: Η εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ε.Ε. πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις

ΑΠΕ

Απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η προώθηση μιας πιο πράσινης, πιο δίκαιης, αλλά και πιο υπεύθυνης και ανθεκτικής παγκόσμιας οικονομίας, επεσήμανε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Ιωάννης Σμυρλής, στην παρέμβασή του στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα εμπορίου, στη συζήτηση επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της Ε.Ε. (Trade Policy Review).

Η εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις, εξυπηρετώντας, παράλληλα, τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της παγκόσμιας οικονομίας, σημείωσε ο κ. Σμυρλής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο της προώθησης μιας πιο υπεύθυνης και ανθεκτικής παγκόσμιας οικονομίας, η εξισορρόπηση των διαφόρων φιλοδοξιών μας κρίνεται κρίσιμη, όπως επεσήμανε, αποσαφηνίζοντας τον πρωταρχικό στόχο του εμπορίου, ο οποίος έγκειται τόσο στη δημιουργία ανάπτυξης, όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η δημιουργία μιας λειτουργικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, με την παράλληλη ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ διαφορετικών πολιτικών, αποτελεί το μείζον διακύβευμα, ανέφερε ο κ. Σμυρλής, αλλά και οι άλλοι συμμετέχοντες στο άτυπο συμβούλιο.

Η επιδίωξη δημιουργίας γεφυρών συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών μας εταίρων οφείλουν να παραμείνουν στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας, σημείωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της Ε.Ε., ο γενικός γραμματέας τάχθηκε υπέρ της προσέγγισης που η ίδια Ε.Ε. υιοθετεί, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη επίτευξης μιας κοινής συνισταμένης των απόψεων των Ευρωπαίων εταίρων, ιδιαιτέρως πριν από τη 12η υπουργική διάσκεψη.

Ο κ. Σμυρλής εξήρε ακόμη τον σημαντικό ρόλο των ΗΠΑ στις προσπάθειες αποκατάστασης της πολυμερούς εμπορικής τάξης και προώθησης της βιωσιμότητας, ιδιαιτέρως στη διένεξη που έχει προκύψει τόσο στο ζήτημα των αεροσκαφών, όσο και στο ζήτημα που αφορά τους δασμούς του χάλυβα.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι η Ε.Ε. έχει να αποκομίσει μόνο οφέλη από την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων της Ε.Ε., τόσο με τις γειτονικές της χώρες, όσο και με τις χώρες της Αφρικής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η έμφαση που αποδίδεται στην επιβολή και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών προς όφελος των επιχειρήσεων βρίσκει την Ελλάδα απολύτως σύμφωνη. Και πρόσθεσε πως η Ε.Ε. θα πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της ενάντια στις αθέμιτες πρακτικές, ενεργώντας με αποφασιστικότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της όταν κρίνεται αναγκαίο.