Παράνομη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ προκαλεί ένταση στις σχέσεις της χώρας με ξένα Πανεπιστήμια

Τεράστια προβλήματα στη χώρα και σε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες φοιτητές προκαλεί αψυχολόγητη απόφαση του Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) να εξαιρέσει από την αναγνώριση των τίτλων σπουδών ξένα πανεπιστήμια – ακόμη και κρατικά-  τα οποία πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους εξ αποστάσεως  στη χώρα μας.

Ενώ από μια υποτίθεται φιλελεύθερη κυβέρνηση θα περίμενε κανείς να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό ανταγωνισμό, ο ΔΟΑΤΑΠ επιχειρεί να ακυρώσει την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία στη χώρα μας κυρίως Κυπριακών Πανεπιστημίων, βάζοντας ως προϋπόθεση  στην αναγνώριση των πτυχίων τη φυσική παρουσία των φοιτητών σε εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται στην έδρα του Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για μια αστεία απόφαση, χωρίς κανένα νομικό έρεισμα, ούτε καν νομοθέτηση, που ελήφθη από άτομα με περιορισμένη γνώση της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και του Συντάγματός μας η οποία εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς.

Σε μια Ε.Ε. η οποία με αγώνες δεκαετιών κατάργησε τα σύνορά της ενώνοντας τους λαούς της και παρέχοντας ίδια δικαιώματα και ίση πρόσβαση στους πολίτες και των 27 χωρών της, τα μέλη του ΔΟΑΤΑΠ, εμπνεόμενα προφανώς από την περίοδο του ψυχρού πολέμου κλείνουν τα σύνορα, αποκλείοντας (για πολλούς με ρατσιστικό τρόπο) τη δραστηριοποίηση των ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Ασφαλώς εκτός από αρτηριοσκληρωτική η απόφαση αυτή είναι και βλακώδης, αφού στην αγωνία του να αποκλείσει την πρόσβαση Ελλήνων φοιτητών στα Κυπριακά πανεπιστήμια, ο ΔΟΑΤΑΠ αγνοεί ότι για ένα κρατικό για παράδειγμα ξένο πανεπιστήμιο, μπορεί να χρησιμοποιεί για τις εξετάσεις του τον χώρο της πρεσβείας της χώρας του που λογίζεται ως έδαφος της χώρας όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο και ως εκ τούτου εμπίπτει ακόμα και στη νέα εγκύκλιο του ΔΟΑΤΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έντονα προβληματισμένη για την απόφαση αυτή εμφανίζεται και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία έγινε δέκτης δεκάδων παραπόνων από ξένες πρεσβείες, ενώ το θέμα έχει ήδη φτάσει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Λόγω του προβλήματος του κορονοϊού, δεκάδες πανεπιστήμια -ανάμεσά τους και το HARVARD- έχουν επιλέξει αυτό το εξάμηνο να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως τις παραδόσεις και τις εξετάσεις τους, με αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες φοιτητές να κινδυνεύουν να δουν το πτυχίο τους να αμφισβητείται λόγω των εμμονών ορισμένων γραφειοκρατών του ΔΟΑΤΑΠ.

Η απόφαση είναι καταφανώς παράνομη αφού στον ιδρυτικό νόμο λειτουργίας του ΔΟΑΤΑΠ (3328/2005) δεν προβλέπεται καμία τέτοια προϋπόθεση για την αναγνώριση πτυχίου της αλλοδαπής. Σύμφωνα με το Νόμο η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

|Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων της Κύπρου 

Την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην Ελλάδα περί «επικαιροποίησης» του πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, ζητά, σε ψήφισμα της, από την ελληνική Κυβέρνηση, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία, όπως αναφέρει, θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των κυπριακών Πανεπιστημίων συνεδρίασε εκτάκτως χθες, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προκειμένου να συζητήσει την πρόσφατη (26.06.2020) απόφαση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ της Ελλάδας που «επικαιροποιεί» το πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως.

Στο ψήφισμα της, η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η απόφαση δεν «επικαιροποιεί» απλώς, αλλά μεταβάλλει ριζικά το πλαίσιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτώνται με σπουδές εξ αποστάσεως, σε βαθμό τέτοιο που πρακτικά καθιστά απαγορευτικές τις εξ αποστάσεως σπουδές στους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους στην Ελλάδα και ότι ελέγχεται ως προς τη νομική της ισχύ έναντι τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως δυνάμει πολλαπλώς παραβιάζουσα βασικές αρχές του Δικαίου και ως υπερβαίνουσα τις εκ του νόμου κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ

Διαπιστώνει, επιπρόσθετα, ότι είναι παιδαγωγικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά πολύ προβληματική και είναι πλήρως αντίθετη με τις πρακτικές που υποστηρίζει το European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) σε σχέση με τη διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης, ενώ βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με ευρέως διαδεδομένες υφιστάμενες πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.

Η Σύνοδος στο ψήφισμα της αναφέρει ότι η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ είναι πλήρως αντίθετη με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί στη παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης καταργώντας εμπόδια και περιορισμούς σε σχέση με το χρόνο και το χώρο σπουδών και ως εκ τούτου, αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε άτομα τα οποία για διάφορους λόγους αδυνατούν να ταξιδεύουν.

Διαπιστώνει, επίσης, ότι η απόφαση αυτή επιφέρει ζημιογόνες συνέπειες και αναστάτωση στους υφιστάμενους και νεο-εγγραφέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προγραμματίσει τις σπουδές τους βάσει προϋπολογισμού και με βάση τα υφιστάμενα, πριν της αποφάσεως, δεδομένα, ενώ πολλοί εξ αυτών θα αναγκαστούν είτε να διακόψουν τις σπουδές τους ή να μην τις αρχίσουν, με αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματός τους για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

«Επιφέρει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιφέρει καίριο πλήγμα στον στρατηγικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου», σημειώνει.

Για τους λόγους αυτούς, η Σύνοδος στο ψήφισμα της ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ και δηλώνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, και προς στήριξη και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των φοιτητών και φοιτητριών, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων μέσων κατά της απόφασης αυτής ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, εθνικής ή Ευρωπαϊκής.

Όπως αναφέρει, τα μέσα αυτά εξετάζονται ήδη.

Η Σύνοδος διαβεβαιώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν ή προγραμματίζουν να φοιτήσουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών των κυπριακών Πανεπιστημίων ότι, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής.