ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο

Υποχώρησε τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, στις 109,4 μονάδες, έναντι
113,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ως συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων στον
τομέα της πανδημίας, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Επιδείνωση των προσδοκιών καταγράφεται σε όλους τους τομείς. Εντονότερη είναι η υποχώρηση στις Υπηρεσίες και στο
Λιανικό Εμπόριο, με εξαίρεση τα Τρόφιμα – Ποτά όπου καταγράφεται μικρή άνοδος.
Ηπιότερη είναι η υποχώρηση στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδοξία κλιμακώθηκε έντονα, με πολύ
περισσότερους πολίτες να διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της
οικονομίας και των οικονομικών του νοικοκυριού τους στους επόμενους 12 μήνες.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πρόκειται για την μεγαλύτερη διαχρονικά επιδείνωση μεταξύ
διαδοχικών μηνών. Επισημαίνεται ότι ένα μέρος της πρωτογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε πριν την επιβολή των μέτρων παύσης της δραστηριότητας σε συγκεκριμένους κλάδους και ένα μεγαλύτερο τμήμα αυτής πριν την εφαρμογή μέτρων
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών. Συνεπώς, η πορεία του δείκτη δεν ενσωματώνει απόλυτα το εύρος των εξελίξεων, που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο. Με αυτό
το δεδομένο, είναι πιθανή μια περαιτέρω, ενδεχομένως ισχυρότερη, επιδείνωση των
προσδοκιών και συνολικά του κλίματος στους προσεχείς μήνες.