Ποια είναι η νέα Eurobank

Ολοκληρώθηκε χθες  Δευτέρα, ο εταιρικός μετασχηματισμός της Εurobank Ergasias AE σε δύο νομικά πρόσωπα – με το ίδιο διοικητικό συμβούλιο και διοίκηση – βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2018, με στόχο την ταχεία εξυγίανση του ισολογισμού της.

Το πρώτο νομικό πρόσωπο, η Τράπεζα EUROBANK-Ergasias A.E., θα μετονομασθεί σε Eurobank-Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε (Eurobank Holding) και δεν θα έχει πια τη μορφή τραπεζικού ιδρύματος, αλλά εταιρείας συμμετοχών. Αυτό το νομικό πρόσωπο, η Eurobank Holding, θα είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία.

Το δεύτερο, που θα δημιουργηθεί με το νομικό τυπικό της απόσχισης κλάδου, θα είναι τραπεζικό ίδρυμα και θα διενεργεί το σύνολο των τραπεζικών εργασιών, όπως ακριβώς και σήμερα. Τις μετοχές του θα κατέχει κατά 100% η εταιρεία συμμετοχών και η διακριτική επωνυμία θα είναι Τράπεζα Eurobank ΑΕ. (Eurobank).
Σχεδόν το σύνολο του προσωπικού, τα καταστήματα και όλες οι υποδομές που σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες μεταφέρονται στο νέο νομικό πρόσωπο, την Τράπεζα Eurobank ΑΕ. – Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακαλέσει την υφιστάμενη τραπεζική άδεια από την Eurobank Ergasias και θα αδειοδοτήσει την Τράπεζα Eurobank.
Οι αλλαγές αυτές δεν θα έχουν καμία πρακτική επίδραση στις σχέσεις, τις συναλλαγές και τα οικονομικά δεδομένα των πελατών και των μετόχων της τράπεζας, που θα δουν μόνο μια σταδιακή αλλαγή στα λογότυπα των εγγράφων.
Οι μέτοχοι της τράπεζας διατηρούν όλα τα προνόμια και τα δικαιώματά τους και καμία αλλαγή στα οικονομικά στοιχεία, που επηρεάζουν τους μετόχους, δεν επέρχεται εξαιτίας του εταιρικού μετασχηματισμού.