Η ΕΔΔ ζητά την άμεση πανελλαδική αναστολή λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων

166
ΑΠΕ

Στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια απέστειλε σήμερα επιστολή η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, με την οποία ζητεί «να αποφασιστεί άμεσα η αναστολή των εργασιών όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας» λόγω κορονοϊού, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο Π.Ο.Υ. τον χαρακτήρισε ως πανδημία.

Ακόμη, η Ένωση στην επιστολή της αναφέρει τις εξαιρέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν από την αναστολή λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Το κείμενο της επιστολής της ΕΔΔ, έχει ως εξής:

«Αθήνα, 12.3.2020

Αρ.Πρωτ. 24

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Κοιν.:Υπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, προς αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, ο οποίος μάλιστα χθες χαρακτηρίστηκε από τον Π.Ο.Υ. ως πανδημία, ζητά επιτακτικά να αποφασιστεί άμεσα η αναστολή των εργασιών όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.

Πρακτικά πρέπει να οριστεί ότι αφενός οι υποθέσεις όλων των δικασίμων αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως, αφετέρου αναστέλλονται, αντίστοιχα με το χρόνο αναστολής των εργασιών των διοικητικών δικαστηρίων, όλες οι προθεσμίες (από το νόμο ή από το δικαστήριο) για την κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, σχετικών εγγράφων, νομιμοποιητικών στοιχείων και υπομνημάτων.

Εύλογη εξαίρεση μπορεί να περιλάβει: α) την εξέταση αιτημάτων προσωρινών διαταγών ή άλλων μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, αντιρρήσεων κατά της κράτησης αλλοδαπών και παρατάσεων κράτησης και β) εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις τακτικής διαδικασίας. Η κρίση για τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα των τελευταίων να ανήκει στον πρόεδρο του δικαστηρίου κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου που θα υποβάλλεται δύο ημέρες πριν τη δικάσιμο.

Είμαστε στη διάθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης για να βοηθήσουμε στην εξειδίκευση της σχετικής έκτακτης ρύθμισης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ».