ΕΟΚΕ: Επιτακτική η ανάγκη νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο

67

Την ανάγκη άμεσης κατάρτισης νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο υπογράμμισαν ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) Λούκα Ζαχιέ και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον σε εκδήλωση που έγινε στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκφράστηκε ανησυχία για την κατάσταση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα και την έλλειψη αλληλεγγύης εκ μέρους ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ.

«Η ΕΕ οφείλει να επιδιώξει πάραυτα την κατάρτιση ενός νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη για την ένταξη. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά κοινή διαδικασία ασύλου, αξιόπιστη, ευέλικτη και αποτελεσματική, που θα διασφαλίζει παράλληλα νόμιμες οδούς για τα άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη – προγράμματα επανεγκατάστασης και θεωρήσεις εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους», δήλωσε ο κ. Ζαχιέ.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία της ΕΟΚΕ «για την κατάσταση του μεταναστευτικού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιταλία εξαιτίας της έλλειψης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, της απουσίας δυνατοτήτων νόμιμης εισόδου στην Ευρώπη και του περιορισμού των δραστηριοτήτων αναζήτησης και διάσωσης στη Μεσόγειο».

Τη συνεισφορά μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής στον ανθρωπιστικό αλλά και οικονομικό τομέα σημείωσε η κ Γιόχανσον λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, πρώτον, διότι τα πλέον ευάλωτα άτομα εξαρτώνται απ’ αυτό και δεύτερον επειδή η οικονομία και η κοινωνία μας επωφελούνται από τη νόμιμη μετανάστευση: τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας της ΕΕ πρέπει να είναι βιώσιμα σε μακροπρόθεσμη βάση και οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από ειδικευμένους εργαζόμενους».

Η μετανάστευση, είπε η Επίτροπος, «αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο» και υποστήριξε ότι «κάθε χρόνο, οι αφίξεις στην ΕΕ κυμαίνονται από 2 έως 2,5 εκατομμύρια άτομα από τις οποίες οι 140 000 είναι παράτυπες, δηλαδή ποσοστό 5%. Αυτό σημαίνει ότι το 95% των ατόμων φτάνουν στην ΕΕ κατά τρόπο συντεταγμένο, παρακολουθούμενο και ελεγχόμενο».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ορισμένα μέλη της ΕΟΚΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους «για τη δραματική κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και σε ορισμένα ελληνικά νησιά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλληλεγγύης και θέσπισης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Τόνισαν δε ότι «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ορισμένα κράτη μέλη να αθετούν τις κοινές υποχρεώσεις τους και να αφήνουν άλλα κράτη μέλη να επωμίζονται δυσανάλογο βάρος», καθώς και ότι «είναι πλέον καιρός για δράση αντί για ατέρμονες αναλύσεις και συζητήσεις».

Η κ. Γιόχανσον ανέφερε ότι η ΕΟΚΕ αποτελεί «ιδανικό εταίρο» για μια συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στη διευκόλυνση της εισδοχής των ατόμων που χρήζουν προστασίας, καθώς και στην υποστήριξη της ένταξής τους. «Η απασχόληση είναι το κλειδί για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών έχουν ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η ΕΟΚΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση (ΕΦΜ), μια πλατφόρμα ενεργού διαλόγου για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που συγκεντρώνει περίπου 250 εκπροσώπους ΜΚΟ, τοπικών και περιφερειακών αρχών, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, εθνικών κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ.