Οδυσσέας Αθανασίου: Ιστορική ημέρα για τη Lamda Development

382
Την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου επιβεβαίωσε η Lamda Development, με άντληση κεφαλαίων ποσού 650.000.098 ευρώ.
O Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεγαλύτερης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μη τραπεζικού ιδρύματος, που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κάθε μέτοχό μας ξεχωριστά που πίστεψε σε εμάς και στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού. Αυτή η εμπιστοσύνη μεταφράστηκε σε υπερκάλυψη της ΑΜΚ κατά €58 εκατ. οδηγώντας σε προσφορά επενδυτικών κεφαλαίων ύψους €708 εκατ.
Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Lamda Development, καθώς η Εταιρία, με τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, αποκτά πλέον κεφαλαιοποίηση και καθαρή αξία ενεργητικού άνω του €1 δισ.
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ έγινε με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και πραγματοποιήθηκε από τις 02/12/2019 έως και τις 16/12/2019.