Ολοκληρώθηκε η εξαγορά ακινήτου στην οδό Αιόλου

167
Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., ολοκλήρωσε την αγορά αυτοτελούς ακινήτου μικτής χρήσης έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ.
Το ακίνητο (κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα) συνολικής επιφάνειας 3.022,24 τ.μ. αποτελείται από 7 ορόφους, ισόγειο, ημιώροφο και υπόγειο.
Βρίσκεται στην οδό Αιόλου 67 στον Δήμο Αθηναίων και ανακαινίσθηκε πλήρως το 2009.
Το κτίριο αποτελείται από οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικής επιφάνειας 2.547,46 τ.μ. και είναι πλήρως μισθωμένο. Η παραπάνω επένδυση χρηματοδοτήθηκε από υφιστάμενες γραμμές τραπεζικού δανεισμού (bridge financing), ο οποίος θα αποπληρωθεί από τα καθαρά έσοδα της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Εταιρεία.