Πράσινο φως για το ενημερωτικό της «Τέρνα Ενεργειακή» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

350
ΑΠΕ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ », για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 150.000 ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 150.000.000 ευρώ.