Αυξάνονται οι ευκαιρίες στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

218

Αυξάνονται οι ευκαιρίες στην ελληνική αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), υποβοηθούμενες από το πρόγραμμα των δημοπρασιών, την απελευθέρωση της αφοράς ενέργειας και τα σχέδια διασύνδεσης των συστημάτων 32 νησιών.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του συνδρομητικού Bloomberg το οποίο επισημαίνει ότι η χώρα έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ στο 55% της συνολικής μέχρι το 2030, από το 25% που είναι σήμερα. Η Ελλάδα πρέπει να προσθέσει στην παραγωγή νέες ΑΠΕ με ταχύτερο ρυθμό, όμως υπάρχει λόγος για αισιοδοξία καθώς επανέρχεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών και η χώρα εμφανίζει σημάδια οικονομικής ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω από τον στόχο του 40% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020, έχοντας φθάσει μόλις το 25% το 2017.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενσωματώσει στο σύστημα περισσότερες ΑΠΕ για να περιορίσει το κενό. Μέχρι το 2020 πρόκειται να ανατεθεί η παραγωγή 1,4 γιγαβάτ ηλιακής ενέργειας. Η χώρα έχει δείξει την διάθεση να συνεχίσει τις δημοπρασίες καθ’ όλη την διάρκεια του 2020. Οι παραγωγοί ανταποκρίνονται στην μακροπρόθεσμη προοπτική που προσφέρει το πρόγραμμα δημοπρασιών υποβάλλοντας αιτήσεις για άδειες σε μεγάλο αριθμό.

Όμως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι διαβόητα αργή στην εξέταση των αιτήσεων, γεγονός που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα. Το δυναμικό της αγοράς των ΑΠΕ θα αυξηθεί με την διασύνδεση των 32 νησιών με την ηπειρωτική χώρα. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται αργά και έχει πολιτικοποιηθεί. Τα έργα αντιμετωπίζουν την αντίθεση τοπικών παραγόντων που ανησυχούν ότι τα καλώδια υψηλής τάσης θα αλλοιώσουν το τοπίο και θα βλάψουν τον τουρισμό, ζήτημα που ταλαιπωρεί και τα αιολικά έργα. Το έργο διασύνδεσης της Κρήτης κινδυνεύει να στερηθεί των κονδυλίων της ΕΕ, αφού η ΡΑΕ σκοπεύει να προχωρήσει χωρίς την κοινοπραξία EuroAsia Interconnector, που εντάσσει το έργο στην ευρύτερη προσπάθεια διασύνδεσης του ελληνικού, του κυπριακού και του ισραηλινού δικτύου.

Η ΕΕ και η EuroAsia Interconnector είναι πιθανό να κινήσουν νομικές διαδικασίες αν η Ελλάδα προχωρήσει μόνη της. Πάντως θα χρειαστεί να αναληφθεί επείγουσα δράση, καθώς πολλές μονάδες παραγωγής που τροφοδοτούν τα νησιά λειτουργούν με πετρέλαιο και πρέπει να μέχρι το 2022 εναρμονιστούν με τους αυστηρότερους κανόνες για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα, ειδάλλως θα επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χώρα δεν διαθέτει καθεστώς ανταλλαγής ενέργειας, δεν επιτρέπονται οι διμερείς συμβάσεις, δεν είναι διασυνδεδεμένη με τις γειτονικές της χώρες και ένας παραγωγός έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά.

Όλα αυτά πρόκειται να αλλάξουν με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αγοράς, που θα επιτρέπει στους παραγωγούς να υπογράφουν διμερείς συμβάσεις με τους καταναλωτές. Εφαρμόζοντας το Μοντέλο, η Ελλάδα πρώτα θα διασυνδέσει την αγορά της με την ιταλική και κατόπιν με την βουλγαρική, εξομαλύνοντας τις ανταλλαγές μεταξύ των αγορών και ενισχύοντας τις εξαγωγές. Πρόσφατα, η ελληνική παραγωγή σημείωσε αύξηση, παρά τη μείωση της ζήτησης, χάρη στις εξαγωγές προς γειτονικές χώρες.