Στη ΓΕΚ Τέρνα το 100% της «Νέας Οδού» και του «Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας»

306

Ολοκληρώθηκε  η συμφωνία μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και της FERROVIAL SA για την απόκτηση, από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ποσοστού 33,34% στην εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ» και 21,41% στην εταιρεία  «Νέα Οδός ΑΕ».

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, με την ως άνω πράξη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατέχει πλέον το 100% και στις δύο εταιρείες παραχώρησης καταβάλλοντας συνολικό τίμημα  περίπου 145 εκατ. ευρώ το οποίο πρόκειται να εξοφληθεί μέχρι το τέλος  του 2028.