Συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

182

Συγκροτήθηκε σε Σώμα σήμερα η νέα διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 33ου Τακτικού Συνεδρίου στις 8 Νοεμβρίου. Πρόεδρος του Ε.Κ.Θ. επανεξελέγη ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης. Στη συνέχεια εκλέχθηκε η εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Κ.Θ.

Η σύνθεση της νέας διοίκησης του Ε.Κ.Θ.: πρόεδρος Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, γενικός γραμματέας Δημήτρης Μπρούσας, αναπληρωτής γενικός γραμματέας Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ταμίας Παναγιώτης Παγώνης, οργανωτικός γραμματέας Δημήτρης Σιαμπάνης.

Η θέση του αντιπροέδρου παραμένει κενή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής εκτός του προεδρείου είναι:

Αραμπατζής Αναστάσιος, Κυπριανίδης Θεοχάρης, Κωνσταντινίδης Σιδέρης, Στολτίδης Λεωνίδας, Ηλιού Κωνσταντίνος, Νιβορλής Γιάννης, Ζωγραφίδης Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Κυριάκος.