Αυξάνουν φόρους και έξοδα μειώνουν κοινωνικές δαπάνες

Τριμηνιαία καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ

Στα 19,044 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο εφέτος τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, από 18,098 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν σε 6,47 δισ. ευρώ (34% των συνολικών εσόδων) από 5,829 δισ. ευρώ (32,2%) το α’ τρίμηνο 2017. Οι φόροι στο εισόδημα και στην περιουσία ήταν 3,629 δισ. ευρώ (19,1% των συνολικών εσόδων) από 3,383 δισ. ευρώ (18,7%). Ενώ, οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,522 δισ. ευρώ (34,2% των συνολικών δαπανών) από 6,536 δισ. ευρώ (36,1%) το α’ τρίμηνο πέρυσι.

Στον αντίποδα, οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 19,466 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2018 από 19,101 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2017, με τις πρωτογενείς δαπάνες να ανέρχονται σε 17,97 δισ. ευρώ από 17,632 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 5,328 δισ. ευρώ (27,4% των συνολικών δαπανών) από 5,184 δισ. ευρώ (27,1%) το α’ τρίμηνο του 2017. Ενώ, οι κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 9,235 δισ. ευρώ (47,4% των συνολικών δαπανών) από 9,129 δισ. ευρώ (47,8%) το α’ τρίμηνο πέρυσι.