today-is-a-good-day
29.3 C
Athens

Alpha Bank: Στα 211 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το α’ τρίμηνο του 2024

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η Alpha Bank το α’ τρίμηνο του 2024 με τα καθαρά κέρδη να κάνουν άλμα κατά 89,9% σε ετήσια βάση στα  211 εκατ. ευρώ, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 420,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το Καθαρό έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση.

Αντίστοιχα, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε 96,3 εκατ. ευρώ, περιορισμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 18% με την αύξηση να προέρχεται από όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 200,4 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα μειωμένων εισφορών που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5%, λόγω των μειωμένων εισφορών SRF, της αύξησης στις αμοιβές Προσωπικού ως αποτέλεσμα μεταβλητών αποδοχών λόγω ανταποδοτικότητας καθώς και των αυξημένων αποσβέσεων σχετιζόμενων με επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 287 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38,4%.

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 321,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,9% σε τριμηνιαία βάση ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 19,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους καθώς και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, το α’ τρίμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, διαμορφώθηκε σε 69 μ.β., ενώ εξαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης ανήλθε σε 43 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

Η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διανομή 122 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback) που αναμένεται να έχει ποσοστό απόδοσης άνω του 20% με βάση τη χθεσινή τιμή της μετοχής. Παράλληλα, η τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας.

Επιπλέον, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,5% , τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,092 ευρώ, ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 35 μονάδων βάσης σε τριμηνιαία βάση.

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του ομίλου αυξήθηκε κατά 0,2 δισ. και ανήλθε σε 29,9, δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 6% σε ετήσια βάση μη λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της Alpha Bank Romania. Η επίδοση του α’ τριμήνου καθώς και οι επερχόμενες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις επιβεβαιώνουν τις προοπτικές για το 2024.

Οι καταθέσεις του ομίλου μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και αγγίζοντας 47,3 δισ. ευρώ, σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά 1,5  δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Alpha Bank παρέμεινε αμετάβλητος στο 6%, καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους 0,1 δισ. ευρώ στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές . Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής «Gaia», ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μονάδες βάσης σε συμφωνία με τον στόχο της διοίκησης.

Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 16,2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,9%.

Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε 6,6 δισ. ευρώ, 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

Βασίλης Ψάλτης: Ισχυρή δυναμική και το 2024

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης δήλωσε ότι «μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας».

Εξέφρασε, δε, την ικανοποίηση του με την ισχυρή αύξηση που παρουσιάζουν οι νέες χρηματοδοτήσεις προς την πραγματική οικονομία, ενώ καταγράφονται επίσης σημάδια ανάκαμψης στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά.

Προοοπτικές

Αναφορικά με τις προοπτικές, η Alpha Bank στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η θετική επίδοση του 2023 σε συνδυασμό με τα στοιχεία οικονομικής συγκυρίας και τους δείκτες προσδοκιών για το α’ τρίμηνο 2024, υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2024, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά ελαφρώς το 2%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης».

Η ενίσχυση της δυναμικής που παρουσιάζει η απασχόληση καθώς και η περαιτέρω ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης, η οποία αποδυναμώθηκε εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών, αναμένεται να στηρίξουν την ιδιωτική κατανάλωση.

Παράλληλα, η ανάπτυξη θα ενισχυθεί επίσης από τη θετική συνεισφορά των επενδύσεων στο ΑΕΠ, που θα προέλθει από την εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) καθώς και από την ώθηση που δημιουργεί η πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Επιπλέον, η δυναμική του ελληνικού τουρισμού για το 2024 παραμένει ισχυρή, ενισχύοντας έτσι τη

συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών στην οικονομική δραστηριότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

«Η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου, πετυχαίνοντας βελτίωση της Κερδοφορίας (+36,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά 9,6% σε ετήσια βάση, η οποία προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων καθώς και των υπολοίπων δανείων, της αύξησης των προμηθειών (+18% σε ετήσια βάση), της μείωσης των εξόδων (-2,5% ετησίως) παρά τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς και της εξομάλυνσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ