today-is-a-good-day
19.9 C
Athens

MIG: Κέρδη 103,3 εκατ. ευρώ το 2023 μετά την πώληση της ATTICA

Κέρδη μετά από φόρους 103,3 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο έναντι ζημιών 5,6 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω της θετικής επίδρασης από την διάθεση της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην ATTICA, παρουσίασε η MIG το 2023.

Πλέον τα ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανέρχονται σε 121,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός σε επίπεδο εταιρείας είναι μηδενικός. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού στην εταιρεία ανέρχονται σε 12,1 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,5% στα 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το ίδιο διάστημα, η θυγατρική RKB παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 11,8%, άνοδο του μεικτού κέρδους κατά 26,3% και του EBITDA κατά 23,6% και βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 6,8%, ενώ προχώρησε στην καταβολή προς τη MΙG ποσού ύψους 4,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά ανά εταιρεία, η MIG εμφάνισε κέρδη 88,3 εκατ. ευρώ λόγω της θετικής επίδρασης από την πώληση της συμμετοχής της στην ATTICA, έναντι ζημιών 22,0 εκατ. ευρώ το 2022. Τα λειτουργικά έξοδα της, παρά τα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ στα αποτελέσματα της εταιρείας περιλαμβάνονται κέρδη από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ύψους 0,7 εκατ. ευρώ στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των διαθεσίμων της εταιρείας, έναντι 0,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η απόδοση των μετοχικών τοποθετήσεων ως ποσοστό του μέσου Επενδεδυμένου Κεφαλαίου ανήλθε σε 35,1%, ενώ η απόδοση του χαρτοφυλακίου των τίτλων Σταθερού Εισοδήματος ανήλθε σε 27,5%. Η εταιρεία στο τέλος του 2023 διατηρούσε μετοχικό χαρτοφυλάκιο ύψους 4 εκατ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο τίτλων Σταθερού Εισοδήματος ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.  Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2024 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά γραφείων για εμπορική χρήση επί της οδού Σταδίου 10 και Ομήρου τα οποία μισθώνονται με μακροχρόνιο μισθωτήριο με ικανοποιητικό yield.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενεργητική διαχείριση της επένδυσης στην RKB με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε θέματα εσόδων, εξόδων, διαχείρισης διαθεσίμων, πωλήσεων ακινήτων και νέων επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά στην RKB, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,8% στα 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ αν από τον τζίρο του 2022 αφαιρεθεί αυτός που προήλθε από εμπορικά ακίνητα που πουλήθηκαν, η αύξηση στον κύκλο εργασιών ανέρχεται σε 15,4%.

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 4,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 26,3% εξαιτίας σημαντικών δράσεων μείωσης του λειτουργικού κόστους της εταιρείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 58,8% έναντι 52% το 2022. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) εκτινάχθηκαν κατά 23,6% στα 3,5 εκατ. ευρώ.  Η βελτίωση αυτή στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας έδωσε την δυνατότητα στην RKB να προχωρήσει στην καταβολή προς την MΙG ποσού 4,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 2023 η RKB εμφάνισε καθαρά κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα σημαντικά από τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.  Στα πλαίσια λειτουργικών παρεμβάσεων για την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών πόρων, της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων και της κατεύθυνσης πόρων προς νέα επενδυτικά έργα που ήδη εκτελεί η εταιρεία, συνεχίζεται η ορθολογικοποίηση του αριθμού των εμπορικών κέντρων που διαθέτει με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις προοπτικές τους καθώς και την συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα.

Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της RKB εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και την τρέχουσα χρήση με αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ