16.5 C
Athens

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2023

Ολοκληρώθηκε την 08.11.2023 η πώληση (financial closing) του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 07.11.2023.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 9M 2023, γίνεται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.) και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.)· οι τελευταίες περιλαμβάνουν την ΑΚΤΩΡ μέχρι 30.9.2023 και την δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 31.12.2022.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου για το 9μηνο 2023 από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (ΣΔ).

  • Πωλήσεις €284 εκατ. για το 9M ’23, μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση.
  • Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €147 εκατ., αύξηση 27% σε σχέση με το 9Μ 2022, με περιθώριο EBITDA 52%. 
  • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €76,2 εκατ., έναντι €13,6 εκατ. στο 9M 2022, αύξηση >100% (+460%).
 • Καθαρά Κέρδη €54,2 εκατ. έναντι ζημιών €6,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €99 εκατ. έναντι  €77 εκατ. στο 9M 2022.
 • Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €168 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €152 εκατ. στις 31.12.2022.
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €411 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €957 εκατ. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας στα €860 εκατ.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων).

  • Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €665 εκατ., μειωμένες κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€739 εκατ.), λόγω της μη ενσωμάτωσης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.
  • Συνολικό EBITDA Ομίλου €133,3 εκατ., ενώ στο 9M του 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε €175,9 εκατ.
 • Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €50,4 εκατ. έναντι ΚΠΦ €43 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 17,2%.
 • Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €25,2 εκατ. έναντι €15,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 62,2%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ