21.9 C
Athens

Πρώτες βοήθειες στη βόρεια είσοδο του Κοινοβουλίου

Στο βόρειο Πρόπυλο της Βουλής των Ελλήνων πρέπει να γίνουν σύντομα κάποιες παρεμβάσεις, για λόγους ασφαλείας όσων μπαίνουν από τη συγκεκριμένη είσοδο. Η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική, όπως επισημάνθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου πολιτισμού, στο οποίο συζητήθηκε η εισήγηση. Όμως, είναι ανάγκη να γίνουν κάποιες εργασίες.

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων διαπίστωσε πως στις δύο μεσαίες δοκούς της οροφής, οι μαρμάρινες πλάκες επένδυσης είναι αποκολλημένες. Το φαινόμενο πιθανότατα έχει επιδεινωθεί και από την έλλειψη υγρομόνωσης στο δάπεδο του υπερκείμενου εξώστη με αποτέλεσμα την συνεχή εισροή υδάτων και υγρασίας στον φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τον Αύγουστο του 2022 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης / στεγάνωσης των αρμών του δαπέδου του εξώστη από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίες θα ανακόψουν τον ρυθμό διάβρωσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, πλην όμως δε συνιστούν οριστική λύση υγρομόνωσης της εκτεθειμένης επιφάνειας. Συνεχίζονται κάποια φαινόμενα όπως παραμορφώσεις στη μαρμάρινη πλάκα της κάτω παρειάς και των δύο μαρμάρινων πλακών. Ευτυχώς, όμως, δεν διαπιστώθηκαν φαινόμενα οξείδωσης σιδηρών συνδέσμων ή οπλισμών. Ωστόσο, θα γίνει  έλεγχος για αφανή προβλήματα οξείδωσης.

Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες θα τοποθετηθεί ικρίωμα, ώστε να προστατεύονται οι διερχόμενοι από οποιαδήποτε πτώση θραύσματος, καθώς ο χώρος χρησιμοποιείται ως μία εκ των κυρίων εισόδων στο κοινοβούλιο. Επίσης, θα εφαρμοστεί νάρθηκας από ανοξείδωτα χαλύβδινά ελάσματα και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα μολύβδου για την ενσφήνωση των μαρμάρινων πλακών.

Πέραν των άμεσων προσωρινών στερεωτικών επεμβάσεων που συζητήθηκαν, τονίστηκε πως είναι απαραίτητη η διενέργεια αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης για να προταθούν τρόποι οριστικής αντιμετώπισης των αιτιών των βλαβών.

Σε επόμενη φάση, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Συντήρησης, θα πρέπει να υποβληθεί μελέτη αποκατάστασης του βορείου προπύλου η οποία να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

α. να διερευνηθούν αρχειακά στοιχεία, φωτογραφικά τεκμήρια, ή τυχόν σχέδια του αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο μετατροπής του μεγάρου σε κοινοβούλιο το 1935 για την τοποθέτηση των μαρμάρινων πλακών επένδυσης των δοκαριών (κατακόρυφων και πελμάτων)

β. να διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση του φέροντος οργανισμού του προπύλου, να τεκμηριωθεί η παθολογία του και να υποβληθούν προτάσεις για την αποκατάστασή του

γ. να ελεγχθεί η συμπεριφορά του πρόπυλου στο σύνολο του, σε σεισμικές καταπονήσεις, καθώς και η κίνηση των κιόνων στους άξονες των επίμαχων δοκαριών (αποτροπή από τυχόν πιέσεις που ενδεχομένως έχουν υποστεί οι πλάκες των πελμάτων), ώστε να αρθεί τυχόν περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής.

Το βόρειο πρόπυλο κατασκευάστηκε κατά τη μετατροπή του κτηρίου από Παλαιά Ανάκτορα σε Μέγαρο Βουλής και Γερουσίας, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή (1929), την περίοδο μετατροπής του μεγάρου σε κοινοβούλιο το 1935 με τη μορφή και τις αναλογίες του Ανατολικού και Δυτικού Πρόπυλου. Πρόκειται για εξαιρετικά επιμελημένη κατασκευή, που ωστόσο διαφοροποιείται οικοδομικά από τα πρότυπα του 19ου αιώνα. Οι κύριες δοκοί της οροφής δεν είναι κατασκευασμένες από ολόσωμα μαρμάρινα τεμάχια, αλλά είναι επενδεδυμένες από μαρμάρινες πλάκες. Ειδικώς, δε, για τις τέσσερις δοκούς της οροφής έχουν κατασκευαστεί πιθανότατα από οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό από λείο χάλυβα κατά την οικοδομική πρακτική της εποχής και είναι επενδεδυμένες με ισάριθμες μαρμάρινες πλάκες πάχους 4εκ. στις τρεις εκτεθειμένες επιφάνειές τους (κάτω παρειά και δύο πλευρικές παρειές).

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του κτηρίου μέσω του Βόρειου αυτού Πρόπυλου της Βουλής των Ελλήνων, γίνεται μέσω κλίμακας δεκατεσσάρων βαθμίδων με στηθαία, χαμηλού ύψους, στις ανώτερες βαθμίδες.

Η όψη του κτιρίου, εντός του πρόπυλου, είναι επενδυμένη εξ ολοκλήρου με μαρμάρινες πλάκες. Η είσοδος στο κτήριο γίνεται μέσω θύρας με μαρμάρινες παραστάδες και υπέρθυρο. Εκατέρωθεν της θύρας υπάρχουν μεγάλα ορθογώνια ανοίγματα. Οι διαστάσεις του πρόπυλου είναι περίπου 15,50μx3.50μ..

Αγγελική Κώττη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΟΚ θα ιδρύσει τμήμα “esports”