Κώστας Τσιάρας στο ThePresident: Η Δικαιοσύνη Αλλάζει

Από την έναρξη έως και τη λήξη της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησή μας, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στη λειτουργία της Δικαιοσύνης μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος ήταν και παραμένει εθνική προτεραιότητα.

Γράφει ο κ. Κώστας Τσιάρας *

Από τον Ιούλιο του 2019, υλοποιήσαμε καίριες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, που ενισχύουν τόσο την αποδοτικότητα, όσο και την ποιότητα του συστήματος απονομής της, ενώ εμβαθύνουν τις αρχές του Κράτους Δικαίου και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας μας. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί αποτυπώνεται, μάλιστα, σε όλες τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, αποδεικνύοντας τελικά πως η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης δεν είναι ένα χαμένο στοίχημα. Αντίθετα. Είναι στοίχημα, που κερδίζουμε καθημερινά στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων.

Η ψηφιοποίηση του συστήματος, η καθιέρωση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και η θεσμοθέτηση νέων θεσμικών εργαλείων που διευκολύνουν τους δικαστικούς λειτουργούς στο δικαιοδοτικό τους έργο αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος αυτού του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

Τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία έχουν βελτιώσει αισθητά τη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, μέσω της ψηφιακής έκδοσης των αποφάσεων, την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ροής της μήνυσης και την ένταξη των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές στο gov.gr. Παράλληλα, η λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναβαθμίστηκε μέσα από δύο σημαντικά νομοθετήματα για τον Οργανικό του Νόμο και τη Δικονομία του, η Διαμεσολάβηση απορροφά πλέον σημαντικό ποσοστό της δικαστικής ύλης για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ο θεσμός της πιλοτικής δίκης έχει ήδη επεκταθεί στην πολιτική Δικαιοσύνη, στα Ειδικά Τμήματα των Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εισάγονται και εκδικάζονται πλέον υποθέσεις με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα ελκυστικό θεσμικό περιβάλλον για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Στο ίδιο διάστημα, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα επιθεώρησης και προαγωγής των δικαστικών λειτουργών, εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τη διαρκή επιμόρφωση των Δικαστικών Λειτουργών.

Λίγους μήνες πριν από τη λήξη της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης επιταχύνουμε τους κυβερνητικούς ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρώσουμε σημαντικές καινοτομίες που ήδη έχουν νομοθετηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την πλήρη παραγωγική λειτουργία του νέου Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων, τη στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας, την προκήρυξη του διαγωνισμού για τους δικαστικούς υπαλλήλους που θα επικουρούν τους δικαστές στο δικαιοδοτικό τους έργο και τη διεξαγωγή του πρώτου εισαγωγικού διαγωνισμού στη νεοσύστατη κατεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Παράλληλα, όμως αναλαμβάνουμε πρόσθετες πρωτοβουλίες σε όλους τους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για τη Δικαιοσύνη, με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την επέκταση και τη λειτουργική αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων όλων των κλάδων της δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ-ΔΔ και Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελεγκτικού Συνεδρίου) που εντάσσουν όλα τα δικαστήρια της επικράτειας σε έναν ενιαίο, εθνικό ψηφιακό χάρτη. Τέλος, εμβαθύνουμε τη στρατηγική των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών με τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και εμπεδώνουμε τη διαφάνεια στο Δημόσιο τομέα μέσα από ένα νέο, λειτουργικό πλαίσιο για την υποβολή και τον αποτελεσματικό έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες από όλους τους υπόχρεους.

Με την ολοκλήρωση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για το πρώτο εξάμηνο του 2023, τοποθετούμε το τελευταίο σημαντικό κομμάτι στο μεγάλο ψηφιδωτό των μεγάλων αλλαγών που συνθέτουν την νέα εικόνα της Δικαιοσύνης, την οποία θα θέσουμε μαζί με το σύνολο του κυβερνητικού έργου στην κρίση των πολιτών στις επόμενες εκλογές.

* Ο κ. Κώστας Τσιάρας είναι Υπουργός Δικαιοσύνης