Ο ΥΕΘΑ για την κατασκευή πλοίων τύπου catamaran στην Ελλάδα για το Πολεμικό Ναυτικό

ΑΠΕ

Ερώτηση με θέμα «Πλοία τύπου catamaran για το Πολεμικό Ναυτικό» κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σύμφωνα με την ερώτηση, τα εν λόγω πλοία δύνανται, μεταξύ άλλων, να ενσωματώνουν τεχνολογίες που μειώνουν τη ραδιοδιατομή τους (γνωστή ως RCS- Radar Cross Section), με συνέπεια να μην είναι απόλυτα ανιχνεύσιμα από τα εχθρικά ραντάρ.

Στην απάντηση του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ανέφερε τα εξής: “Στη βάση των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των επιχειρησιακών απαιτήσεων που τίθενται σε κάθε περίπτωση, εξετάζονται διεξοδικά όλες οι δυνατές επιλογές κάλυψης των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) σε κύριες μονάδες, στο πλαίσιο της επαύξησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Συναφώς, η απαίτηση και κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός ενίσχυσης του στόλου του ΠΝ είναι απόρροια της εν ισχύι Δομής Δυνάμεων, η οποία φέρει βαθμό διαβάθμισης «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ», και ως εκ τούτου, περαιτέρω σχετικές πληροφορίες δεν είναι δυνατό να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας”.