Συνεδριάζει την Πέμπτη η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

ΑΠΕ

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Αυτό γνωστοποιείται με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης κι Επενδύσεων που αφορά στο ΕΣΠΑ και όπως αναφέρεται, η επιτροπή θα ξεκινήσει τος εργασίες της στις 9:30 το πρωί και θα συμμετέχουν σε αυτήν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών στους τομείς παρέμβασης του προγράμματος, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και των σχετιζόμενων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων, στην επιτροπή θα γίνει παρουσίαση από την Διαχειριστική Αρχή της εξειδίκευσης του προγράμματος και του χρονοπρογραμματισμού των προσκλήσεων ενώ θα εγκριθούν η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Προεδρεύων της Επιτροπής Παρακολούθησης θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, Γιώργος Ζερβός.

Επισυνάπτεται η λίστα προγραμματισμού προσκλήσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Στο μεταξύ, σε συνέχεια της προαναφερόμενης συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 το μεσημέρι και η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατά την συνεδρίαση θα εξεταστεί μεταξύ άλλων η πρόοδος της υλοποίησης του προγράμματος και τα αποτελέσματα αυτής. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και των επιτελικών δομών με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ενδιάμεσων Φορέων της καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Γ. Τσακίρης: Προχωράμε στην προκήρυξη των πρώτων δράσεων

«Προχωράμε στην προκήρυξη των πρώτων δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου» όπως σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στην πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση για τα Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 2027

Ο υφυπουργός έχει επισημάνει ότι «η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 του ΕΣΠΑ, βρίσκεται πλέον επί θύραις, αναμένοντας να ξεκινήσει να τρέχει, το άμεσο προσεχές διάστημα, με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων, αφού πλέον έχουν εγκριθεί στο σύνολό τους και τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα αλλά και τα 13 περιφερειακά προγράμματα».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι πόροι που αναλογούν στην Ελλάδα είναι αυξημένοι κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (21 δισ. ευρώ χωρίς την Εθνική Συμμετοχή) ενώ υπογράμμισε ότι, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση των πόρων που κατευθύνονται στα περιφερειακά προγράμματα.

«Πρόκειται για το 1/3 των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, αναδεικνύοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στο σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι περιφέρειες στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας» όπως είπε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι: «Οι 13 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται μπροστά σε πολλές και μεγάλες προκλήσεις και θα φροντίσουμε όχι μόνο να τα καταφέρουν, αλλά και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας… Και σε αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητη η άρρηκτη συνεργασία της Κυβέρνησης με τις 13 περιφέρειες».