Ε.Ε.: Οι υπουργοί ενέργειας κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας

Τα τρία σημεία

ΑΠΕ

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Τσεχικής προεδρίας οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας:

  •  υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
  • ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες,
  • συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.