Υπ. Εργασίας: Καταβολή μερισμάτων Γ’ τριμήνου από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

ΑΠΕ

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να καταβληθούν από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους 72,5 εκατ. ευρώ, στο σύνολο των 286.812 μερισματούχων του Ταμείου.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΜΤΠΥ έχει καταφέρει να αποδίδει σε λιγότερο από 60 ημέρες τα νέα μερίσματα και, ταυτόχρονα, να μηδενίσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων παρελθόντων ετών.

Εκτός από τις πληρωμές των ήδη μερισματούχων, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά μερισμάτων, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ και στους 6.812 νέους δικαιούχους, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και τις 31/8/2022.

Οι νέοι δικαιούχοι επιμερίζονται σε:

4.291 ατομικού μερίσματος,

1.449 δικαιούχοι επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων,

1.073 δικαιούχοι μεταβίβασης μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων.

Πλέον, οι νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά και χωρίς καμία καθυστέρηση το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 292.175.

«Αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους management και παρά τον αυξημένο όγκο συνταξιοδοτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων το 2022, ο χρόνος καταβολής των νέων μερισμάτων μειώθηκε στις 60 ημέρες κατά μέσο όρο από την υποβολή της αίτησης και, παράλληλα, μέσω της καθιέρωσης της λειτουργίας του ψηφιακού μερίσματος, έχουν εκμηδενιστεί οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ανακοίνωσή του.