Βουλγαρία: Χρηματοδοτεί βουλγαρικά κυριακάτικα σχολεία στο εξωτερικό

ΑΠΕ

Το υπουργείο Παιδείας και Επιστημών δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τον κατάλογο των σχεδίων που εγκρίθηκαν για τη χρηματοδότηση 141 βουλγαρικών κυριακάτικων σχολείων στο εξωτερικό. Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.644,000 λέβα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού θα δοθεί σε 11.727 Βούλγαρους μαθητές κατά τη νέα σχολική χρονιά 2022/2023.

Συνολικά 58 κυριακάτικα σχολεία στην Ουκρανία έκαναν αίτηση να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 55 από τα οποία έλαβαν έγκριση. Το 55ο βουλγαρικό κυριακάτικο σχολείο στην Οδησσό, στην Ουκρανία, έχει 5.395 Βούλγαρους μαθητές που σπουδάζουν τη βουλγαρική γλώσσα, λογοτεχνία, γεωγραφία και ιστορία από την 1η τάξη έως την 11η τάξη, δηλαδή από την Α’ τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως την τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος χρησιμοποιούνται για την αγορά σχολικών βιβλίων και πρόσθετων αναγνωσμάτων, παραδοσιακών φορεσιών και παραδοσιακών οργάνων. Ο στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της προστασίας και της διάδοσης της βουλγαρικής γλώσσας, του εθνικού και πολιτιστικού υπόβαθρου στο εξωτερικό, καθώς και της εθνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας των Βουλγάρων ανά τον κόσμο και των βουλγαρικών κοινοτήτων στο εξωτερικό.