ΥΠΠΟΑ: 600.000 ευρώ για επιχορηγήσεις και παροχή αιγίδας σε πολυθεματικά φεστιβάλ για το 2022

ΑΠΕ

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 600.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, στις 31 Ιανουαρίου 2022, για υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση ή και παροχή αιγίδας σε πολυθεματικά φεστιβάλ/δράσεις για το 2022.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν συνολικά αιτήματα επιχορήγησης και παραχώρησης αιγίδας από 202 φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των πολυθεματικών φεστιβάλ/δράσεων.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Μάριο Κωστάκη (προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), Λευτέρη Γιοβανίδη (καλλιτεχνικό διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά), Δημήτριο Σκύλλα (συνθέτη έργων κλασικής μουσικής και πιανίστα), Ιωάννη Πούλιο (διδάσκοντα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό), Αναστασία Γκάτζιου (προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των πολυθεματικών φεστιβάλ/δράσεων και γνωμοδότησε υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης και παροχής αιγίδας κατά περίπτωση σε 103 φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα κριτήρια και τις προτεραιότητες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όσο και τη γενικότερη συγκυρία.