Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Εταιρική συμφωνία που ενισχύει τη διαφάνεια και τις διαδικασίες αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, υπέγραψαν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία, που περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των στελεχών της HDB, την ανάπτυξη Πολιτικών Ακεραιότητας (π.χ. πολιτική για την αποφυγή φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων), την παροχή τεχνογνωσίας. Επιπλέον θα ισχυροποιήσει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της HDB, παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση στο δίκτυο εσωτερικών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Επόμενο στάδιο είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της HDB σε θέματα ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου.

Υποδεχόμενη την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο, Αθηνά Χατζηπέτρου και την στελεχιακή ομάδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου, σημείωσε: «Κοινός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση των μηχανισμών και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και λογοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Βασικοί άξονες της συνεργασίας μας θα είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθοδολογικών εργαλείων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των στελεχών της HDB σε θέματα ακεραιότητας και διαφάνειας».

Από την πλευρά της, η κυρία Χατζηπέτρου δήλωσε πως «με την υπογραφή του σημερινού μνημονίου, θέτουμε τις βάσεις για μια βαρύνουσας σημασίας συνεργασία. Ο στόχος μας είναι κοινός: να αναπτύξουμε νέες πολιτικές, νέες πρακτικές και σύγχρονα εργαλεία που θα ενισχύσουν την ακεραιότητα, την αξιοκρατία, τον εσωτερικό έλεγχο και κυρίως την επιχειρηματική ηθική με συνέπεια και υπευθυνότητα».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί το επιστέγασμα της ήδη πολύ καλής συνεργασίας των δύο πλευρών, της συναντίληψης και της κοινής βούλησης για την προώθηση της διαφάνειας και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.