Σ.Κυριακίδου: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας είναι η ραχοκοκαλιά της ΕΕ υγείας

ΑΠΕ

H Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας έρχεται πιο κοντά μέσω της νέας πρωτοβουλίας της Κομισιόν για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας τονίζει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας ότι αφενός ο στόχος είναι στο επίκεντρο να βρίσκεται ο ασθενής αφετέρου η Ένωση είναι «πιο ανθεκτική και πιο ικανή» στην αντιμετώπιση κρίσεων. Η Ευρωπαία Επίτροπος αναφέρει μάλιστα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η νέα πρόταση στην πράξη.

«Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας, έρχεται να συνδέσει όλα τα κράτη μέλη, προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Θα καταστήσει τα δεδομένα υγείας λειτουργικά για τους πολίτες της Ευρώπης, τους ασθενείς και την καινοτομία. Θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να μοιράζονται δεδομένα υγείας, όπως το ιατρικό ιστορικό τους, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ή τις ιατρικές συνταγές τους, με νοσοκομεία και ιατρούς εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Αν ένας Έλληνας ταξιδέψει στο Παρίσι και εκεί ασθενήσει, ο τοπικός γιατρός θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του και να συνταγογραφήσει το αναγκαίο για αυτόν φάρμακο» εξηγεί.

Παράλληλα προσθέτει ότι πρόκειται για «ακόμη ένα βήμα που μας φέρνει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας».

«Θα τολμήσω να πω πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που από το 2020 περιλαμβάνει πληθώρα πρωτοβουλιών που όχι μόνο θέτουν τον ασθενή στο επίκεντρο, αλλά καθιστούν την Ένωσή μας ανθεκτικότερη και πιο ικανή να προσαρμόζεται σε κρίσεις, να αντιμετωπίζει μακροχρόνιες προκλήσεις, όπως η ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα, η βέλτιστη περίθαλψη για τον καρκίνο, το απόθεμα εμβολίων και φαρμάκων» αναφέρει η κ. Κυριακίδου.

Όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στο EHDS, οι πολίτες θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν. Θα μπορούν εύκολα να τα μοιραστούν με άλλους επαγγελματίες υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, ενώ οι πολίτες θα έχουν τον πλήρη έλεγχό τους και θα μπορούν να προσθέτουν πληροφορίες, να διορθώνουν λανθασμένα δεδομένα, να περιορίζουν την πρόσβαση σε άλλους και να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους. Επίσης, τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές, οι εκθέσεις, τα εργαστηριακά αποτελέσματα, εκδίδονται και γίνονται δεκτά σε κοινή ευρωπαϊκή μορφή. Επισημαίνεται ότι η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια θα καταστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. Οι κατασκευαστές των συστημάτων ηλεκτρονικών αρχείων υγείας θα πρέπει να πιστοποιούν ότι ακολουθούν τα εν λόγω πρότυπα. Τέλος, το EHDS δημιουργεί ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη χρήση δεδομένων υγείας για την έρευνα, την καινοτομία, τη δημόσια υγεία, τη χάραξη πολιτικής και τους ρυθμιστικούς σκοπούς. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις , ερευνητές, δημόσιοι φορείς ή βιομηχανία θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων υγείας υψηλής ποιότητας, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη θεραπειών, εμβολίων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας.