today-is-a-good-day
33.3 C
Athens

Κ. Φραγκογιάννης: Ενισχύουμε την εξωστρέφεια επιχειρήσεων και της οικονομίας

Κάνουμε ένα μεταρρυθμιστικό βήμα για να μετατρέψουμε τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων σε ένα εργαλείο που θα δώσει φτερά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, κατά την συζήτηση επί της Αρχής του σχεδίου νόμου για την «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων και την κύρωση του Καταστατικού της» στην Επιτροπή Εξωτερικών και ‘Αμυνας της Βουλής.

Ο υφυπουργός ανέφερε πως «το νομοσχέδιο αποτελεί ακόμα μία μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας». Επισήμανε πως ο ΟΑΕΠ που ως αποστολή του έχει την χρηματοδότηση και ασφάλιση για τη διευκόλυνση των εγχώριων εταιρειών προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στις διεθνείς αγορές, είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός αντίστοιχος φορέας που δεν έχει μεταρρυθμιστεί την τελευταία 20ετία και παρουσιάζει βασικές ανεπάρκειες στην κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων εξαγωγέων.

Ο κ. Φραγκογιάννης που μετείχε στη συζήτηση μέσω webex, καθώς αναρρώνει από Covid-19, εξήγησε τον σημαντικό ρόλο του οργανισμού για τις ελληνικές εξαγωγές. Σημείωσε πως ο ΟΑΕΠ λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1966, ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ασκεί αμιγώς εμπορική δραστηριότητα, παρέχοντας ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις και εγγυήσεις με όρους της αγοράς. Διέπεται από το κοινοτικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Διαθέτει ίδια κεφάλαια της τάξεως των περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Προόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν προβλέπεται επιχορήγησή του από το κράτος. Δεν υπάγεται στο δημόσιο λογιστικό και στους κανόνες περί δημοσίων επιχειρήσεων. Σήμερα, είπε ο υφυπουργός, υπάρχει μια ελλιπής οργάνωση, εργάζονται 22 άτομα με υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Διακατέχεται με ένα παρωχημένο λειτουργικό μοντέλο. Δεν έχει τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων και η λογική του είναι ότι όποιος θέλει να πάρει εξαγωγικές πιστώσεις, ξέρει ποιοι είμαστε, θα μας βρει και θα μας αναζητήσει. Η εταιρική του διάρθρωση περιορίζει την ευελιξία του Οργανισμού και υπάρχει έλλειψη μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας.

Αυτό που κάναμε, είπε ο υφυπουργός, ήταν ότι ζητήσαμε τεχνική βοήθεια από τον Ιταλικό Sachet, που είναι ο καλύτερος αντίστοιχος οργανισμός του κόσμου και ο οποίος πριν 18 χρόνια ήταν στο σημείο που είμαστε εμείς σήμερα και σχεδιάσαμε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο μαζί τους, με σύγχρονο χαρτοφυλάκιο και σύγχρονα προϊόντα. Στη συνέχεια με την «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» αποτυπώσαμε αυτό το συμβουλευτικό μοντέλο και καταρτίσθηκε ένα πλήρες business plan για μια πενταετία. Επίσης, συνεργαστήκαμε και με δύο από τα μεγαλύτερα νομικά γραφεία της χώρας μας, προκειμένου για τη σύνταξη του νομοσχεδίου.

Το σχέδιο για το νέο οργανισμό, ανέφερε ο κ. Φραγκογιάννης θα περιέχει δέκα νέα προϊόντα στον τομέα της εγγύησης, χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Θα παρέχονται συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες one stop shop προς τις εξαγωγικές και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στόχος να σταθούμε δίπλα στον μικρό, τον μεσαίο εξαγωγέα και να τον εκπαιδεύσουμε.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση γιατί ο οργανισμός θα πρέπει να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, είπε πως αυτό του εξασφαλίζει την υπαγωγή σε κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Ευκολότερη υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ. Δυνατότητα σύστασης θυγατρικών εταιρειών εντός και εκτός Ελλάδος. Εξειδικευμένο προσωπικό με προσόντα διεθνώς ανταγωνιστικά χωρίς δημοσιοϋπαλληλικό πλαίσιο αλλά οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού θα ελέγχεται από τον ΑΣΕΠ. Αποσαφήνισε ότι το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου δεν σημαίνει ότι είναι το ποσό το οποίο διακινείται αλλά το αποθεματικό της. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν έχει καμία σχέση με το λειτουργικό κεφάλαιο. Η εγγυοδοσία του είναι ένα 1,46 και όχι το αποθεματικό του. Ο ορκωτός ελεγκτής θα ορίζεται από την εταιρεία, όπως γίνεται σε όλες τις ΑΕ του πλανήτη, επισημαίνοντας πως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει και ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Εξωτερικών, καθόσον μέτοχοι του οργανισμού είναι το ελληνικό δημόσιο. Όλοι οι φορείς, είπε, είναι απόλυτα ενήμεροι και έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία μαζί τους. Υπογράμμισε πως δεν υπάρχει καμία υποψία περί δυνατότητας διασπάθισης πόρων και χωρίς λογοδοοία.

H εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη επισήμανε το σημαντικό ρόλο του ΟΑΕΠ για την εξωστρέφεια και την στήριξη των εξαγωγών και συμφώνησε ότι είναι γερασμένος, παρηκμασμένος και χρειάζεται εκσυγχρονισμός του. Τόνισε όμως ότι το γεγονός ότι ο οργανισμός δεν επιτυγχάνει τον σκοπό ίδρυσής τους, αυτό δεν οφείλεται στην νομική του μορφή αλλά γιατί είναι υποστελεχωμένος και με προσωπικό δύο ταχυτήτων. Γιατί ασφαλίζει τις πιο «σίγουρες» αποστολές, ενώ υστερεί σε σχέση με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς που διαθέτουν αντιπροσώπους και γραφεία στην Ελλάδα και οι οποίοι προτιμώνται από τους ΄Έλληνες εξαγωγείς γιατί έχουν πιο γρήγορες διαδικασίες ασφάλισης. Επίσης, αναλώνεται στο να ασφαλίζει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και αφήνει εκτός πεδίου δράσης του τις μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τα πεπραγμένα των τριών τελευταίων ετών καθώς και το παραδοτέο της έρευνας που έκανε ο ιταλικός αντίστοιχος οργανισμός σχετικά με το σχέδιο εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΠ. Παρατήρησε πως στην ανάλυση του νομοσχεδίου υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις και καμία συγκεκριμένη αναφορά. Επισήμανε τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση που υπήρξε από την παρουσίαση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον χρόνο που τέθηκε σε διαβούλευση και μετά βλέπουμε, είπε, μια έντονη σπουδή στην κατάθεσή του στην Βουλή, τη στιγμή που το ΥΠΕΞ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρότερα προβλήματα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα ελληνοτουρκικά. Υποστήριξε πως σημαντικοί ενδιαφερόμενοι φορείς δεν σχολίασαν το σχέδιο νόμου στη διαβούλευση και δεν έκαναν προτάσεις βελτίωσης. Η κυρία Τζάκρη, ανέφερε πως η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμο θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις του υφυπουργού, το ποιο θα είναι το όφελος των εξαγωγών μετά από αυτές τις αλλαγές. Ποιοι είναι οι σκοποί της ιδιωτικής οικονομίας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον υφιστάμενο ΟΑΕΠ; Η ίδρυση θυγατρικών θα βοηθήσουν τους Έλληνες εξαγωγείς ή θα φέρει νέους πελάτες; Ζήτησε τα ακριβή στοιχεία του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα και αναρωτήθηκε γιατί δεν έγιναν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ ή γιατί θα πρέπει να γίνει ΑΕ για να αποκτήσει τμήμα μάρκετινγκ; Και εκτίμησε πως για αυτόν τον οργανισμό, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει «το σενάριο της Enterprice Greece, δηλαδή επειδή ο οργανισμός έχει αποθεματικά 106 εκατ. ευρώ θέλετε να τα μεταφέρετε σε ένα ακόμη εργαλείο διασπάθισης των πόρων αυτών, χωρίς κανόνες, λογοδοσία και μάλιστα για τακτοποίηση ημετέρων».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, ανέφερε πως το νέο σχήμα του ΟΑΕΠ είναι σωστό αλλά αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί στην καθημερινή του λειτουργία και στην πράξη. Επισήμανε πως είναι πραγματικότητα ότι δεν έχει υπάρξει η δέουσα προσοχή στο τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι θεσμοί της οικονομικής διπλωματίας. Σχετικά με τον ΟΑΕΠ ζήτησε ενημέρωση για τα έσοδά του καθώς όταν τα κεφάλαιά του θα είναι 80.000 ευρώ, πως θα μπορεί να ασκεί αρμοδιότητες ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγικών πιστώσεων; Τί δεν μπορεί να κάνει σήμερα το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που θα μπορεί να κάνει η Ανώνυμη Εταιρεία; Μήπως τώρα που θα βγει ο Ο.Α.Ε.Π. από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα είναι μια ωραία αφορμή για προσλήψεις από το «παράθυρο», για πελατειακές σχέσεις; Πως θα διασφαλιστεί η λειτουργία του ΟΑΕΠ, ως Ανωνύμου Εταιρείας, από την ψήφιση του σχεδίου νόμου και μετά.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου υποστήριξε πως «το Υπουργείο Εξωτερικών, με εργαλείο τον νέο ΟΑΕΠ Α.Ε. λειτουργεί ως πλασιέ επιχειρήσεων» Η εξωστρέφεια, είπε, δεν σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Επισήμανε πως το ΚΚΕ είχε, πολύ πριν την εκδήλωση της κρίσης, σημειώσει ότι η εξωστρέφεια της οικονομίας θα αποβεί αδύναμος κρίκος σε περίπτωση κλυδωνισμού της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας. Τόνισε πως στον καπιταλισμό, αποκλειστικό κριτήριο για κάθε επένδυση είναι η διασφάλιση κερδοφορίας για τον καπιταλιστικό επενδυτή. Αυτός είναι εξάλλου και ο μοναδικός στόχος των εξωστρεφών επενδύσεων που θέλει να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ ο Ο.Α.Ε.Π. Α.Ε. Με την νέα του μορφή θα ωφεληθούν ακόμα πιο πολύ οι μεγάλες επιιχείρησεις και όχι οι ανάγκες του λαού. Γι’ αυτό εμείς καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, που επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, αναρωτήθηκε ποιος είναι ο λόγος που ένας οργανισμός, που όπως φαίνεται από τα οικονομικά του στοιχεία έχει πολλά εκατομμύρια κέρδη θα πρέπει να μετατραπεί σε μία εταιρεία Α.Ε. Εκτίμησε πως η αλλαγή αυτή γίνεται για να διοριστούν γαλάζια παιδιά και να μην υπάρχει κρατικός έλεγχος. Ανέφερε πως θα καταστραφεί και αυτό το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το ελληνικό δημόσιο δεν θα έχει καθόλου κέρδος. Διέκρινε εισαγωγή διατάξεων για λειτουργία με αδιαφανείς διαδικασίες και θέσπισης ασυμβιβάστων.

Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης δήλωσε πως θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο καθώς επιδιώκεται η ιδιωτικοποίηση του κράτους. Στο όνομα της «ευελιξίας» εξαιρεί τον οργανισμό από τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν θα εφαρμόζονται οι κανόνες δικαίου που αφορούν ζητήματα πρόσληψης, αξιολόγησης, εξέλιξης αμοιβών και όρων εργασίας του προσωπικού. Ο εσωτερικός ελεγκτής της νέας ΑΕ θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, άρα στην πραγματικότητα ο ελεγκτής θα είναι οικονομικά εξαρτώμενος από την επιχείρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ