«ΕΡΓΑΝΗ»: Διευκρινίσεις για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test

ΑΠΕ

Από την Τρίτη 5 Απριλίου έως την Παρασκευή 15 Απριλίου, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07/02/2022 και μετά.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες – για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15/11/2021 έως και 06/02/2022 – να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από την Τρίτη 22 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου.