Κύπρος: Η αξιολόγηση του Οίκου S&P εμπεριέχει θετικά σημεία για την οικονομία

ΑΠΕ

Με ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 4 Μαρτίου 2022, ο διεθνής Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard and Poor’s (SP) επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα («BBB-»), καθώς και τη θετική προοπτική στην οποία είχε κατατάξει την κυπριακή οικονομία τον Σεπτέμβριο του 2021, παρά τις συνέπειες των γεωπολιτικών εξελίξεων από την κρίση της Ουκρανίας, αλλά και τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως ο ίδιος ο Οίκος επισημαίνει, η καταγραφή της θετικής προοπτικής της οικονομίας αντικατοπτρίζει την πιθανότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας μέσα στους επόμενους 24 μήνες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Οικονομικών, ως κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της αξιολόγησης της οικονομίας σύμφωνα με τους S&P είναι η δημοσιονομική πειθαρχία και η συνεπακόλουθη μείωση του δημόσιου χρέους, η διατήρηση μεσοπρόθεσμα υγιών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς και η περαιτέρω μείωση του ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Γενικά, όπως σημειώνεται, ο Οίκος S&P έχει αποτιμήσει θετικά τις πολιτικές της κυβέρνησης που οδήγησαν στη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών κατά το 2021 και την πορεία της οικονομίας γενικότερα, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας.

Όπως αναφέρεται, παρά το γεγονός πως ο Οίκος S&P αναγνωρίζει τη μεγάλη διασύνδεση της οικονομίας της Κύπρου με την οικονομία της Ρωσίας και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη ρωσο-ουκρανική κρίση και τις συνεπακόλουθες κυρώσεις της ΕΕ, υιοθετεί την άποψη πως οι απορρέουσες συνέπειες θα περιοριστούν στο 2022 και η οικονομία θα επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης κατά την περίοδο 2023-2025.

Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, συνοψίζοντας, αναφέρει ότι η αξιολόγηση του Οίκου S&P εμπεριέχει σημαντικά θετικά σημεία για την κυπριακή οικονομία, παρά τις δυσχέρειες που δημιουργούν οι ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες, και δείχνει την εμπιστοσύνη τους προς τη δυναμική της Κυπριακής οικονομίας να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Η περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και η συνεχιζόμενη εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, όπως προστίθεται, αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας.