ΕΑΔ: Εκλογή του Ά.Μπίνη στην Εκτελεστική Επιτροπή της IAACA

Τακτικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς (International Association of Anti-Corruption Authorities – IAACA), εξελέγη την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης.

Στην IAACA συμμετέχουν οι επικεφαλής αντίστοιχων φορέων από 140 χώρες και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα καταλαμβάνει θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή της μεγαλύτερης Ένωσης Αρχών και φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς παγκοσμίως.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΑΔ, η Διεθνής Ένωση Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει ως βασικές προτεραιότητες αφενός την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, αφετέρου την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εθνικές Αρχές και φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς. Η 15μελής Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τον πρόεδρο, τέσσερις αντιπροέδρους και δέκα μέλη με τριετή θητεία. Πρόεδρος της Ένωσης εξελέγη ο Simon Peh, επίτροπος της Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Χονγκ-Κονγκ. Στη Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι Αρχών και φορέων πρόληψης και καταπολέμησης διαφθοράς χωρών όπως η Γαλλία, η Νότιος Αφρική, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η Χιλή, μεταξύ άλλων.

Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κ. Μπίνης τόνισε τη σημασία στήριξης των Αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς με συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην πράξη και οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο κοινωνικό, πολιτικό και διοικητικό πλαίσιο κάθε κράτους. Η συμμαχία αυτή αναμένεται να έχει ένα πολυεπίπεδο θετικό αποτύπωμα στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, τη στιγμή που η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις μίας πρωτοφανούς πανδημίας. Ο κ. Μπίνης επισήμανε τη δέσμευση των στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην προώθηση των στόχων της Διεθνούς Ένωσης Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς κατά την επόμενη τριετία.